Skrátený štatút súťaže - VZOR

  • Partner súťaže:

Spoločnosť: obchodné meno, sídlo, IČO

  • termín konania súťaže:

od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR

  • termín vyhlásenia výhercov súťaže:

DD.MM.RRRR

  • podmienky zapojenia sa do súťaže:

(napríklad: Odpoveď na súťažnú otázku v termíne konania súťaže.)

  • súťažná otázka:

(napr. V ktorom roku bol založený webový portál Zdravie.sk?)

  • špecifikácia ceny