Bráni vám zdravie v účasti na voľbách? Takto vám zákon zjednoduší hlasovanie

Komunálne voľby sa na Slovensku uskutočnia už 10. novembra 2018. Voliť sa bude celkovo v 6021 volebných okrskoch. Pokiaľ vám zdravie nedovolí dostaviť sa k volebným urnám, nezúfajte, zákon myslí aj na takýchto voličov. Môžete požiadať počas volebného dňa obec o prenosnú volebnú schránku alebo pomocnú asistenciu.

Prenosná hlasovacia schránka

Prenosná hlasovacia schránka príde za vami, ak o to požiadate okrskovú volebnú komisiu na miestnom obecnom úrade deň vopred alebo v deň volieb. Táto možnosť je určená pre voličov, ktorí sa do hlasovacej miestnosti nemôžu dostaviť zo závažných, najmä zdravotných dôvodov. Podľa volebného zákona sa dá hlasovať takýmto spôsobom iba v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Prenosná hlasovacia schránka nemôže za vami prísť do iného okrsku.

Pomoc pri voľbách

Zákon myslí aj na voličov, ktorí nie sú schopní sami upraviť hlasovací lístok. Takíto jedinci majú právo vziať so sebou na voľby inú spôsobilú osobu, ktorá podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok a vloží do obálky. Treba však popredu oznámiť túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii. Týmto spôsobom však nesmie pomáhať voličovi člen okrskovej volebnej komisie.


Pozrite si viac aktuálnych informácii pre voličov na stránke Ministerstva vnútra