24 téz kultu pozitívnej človečiny

V súčasnosti nás nekompromisne presviedčajú, že aj zdravie sa dá kúpiť za peniaze. Dokonca aj otázka najbohatšej banky sveta, ktorou je časobanka, sa zúžila na povrchný výklad slovného spojenia „čas sú peniaze“. Nie v správnom algoritme, že život nám uteká po daromnici, keď plytváme časom...

Mám sa dobre, tak mi treba

Dobro človeka a vôňa ľudskosti sú večné témy, ktoré vždy budú zaujímať a inšpirovať múdrych a zodpovedných pragmatikov. Čím viac zrýchľuje a napreduje dnešný svet, tým viac rezonujú fundamentálne otázky, ktoré by si mal človek klásť. Sú nimi aj tieto:

„Ako žijem? Som s tým spokojný? Čo je šťastie? Mám sa naozaj dobre? A v čom spočíva rozdiel medzi dobrom a zlom, konkrétne v mojom okolí – v rodine, vzťahu, práci, obci, meste, krajine?“

Niektorí však môžu pohŕdať vyššie uvedeným a snažiť sa umlčať a **oponovať tvrdením: **

„Teš sa z toho čo máš a veľmi nevymýšľaj. Lebo veľa je aj takých, čo sa majú horšie.“

Koho počúvať a čím byť radšej? Vodcom alebo ovcou? Oviec je v spoločnosti vždy viac, lebo v stáde sa dá ľahko schovať a maskovať i nôtiť si potichu pieseň tých, ktorí vodcami nikdy nebudú.


Prečítajte si tiež:

Návod, ako sa stať optimistom


Dôležitejšie je byť milý

„Hlupáci majú srdce v ústach, múdri muži ústa v srdci," zaknihoval dávno správne B.B. Franklin. A k tomu R. Dedman správne dodal: „Je milé byť dôležitý, ale dôležitejšie je byť milý!“ Keď listujete v pretlaku ponuky rôznych vzdelávacích kurzov na trhu, nájdete určite aj kurzy osobnostného rastu alebo sebarozvoja. Ale kurz múdrej ľudskosti a kult pozitívnej človečiny v nich buď absentuje úplne alebo je zmienený len čiastočne a veľmi sporadicky.

Tipy na sebakultiváciu človečiny

Dobro je múdry zmysel života. Aby dobrých ľudí pribúdalo a kvantita i kvalita dobra narastala viac, je dôležité celoživotné sebavzdelávanie a sebakultivácia. Ak vás vyššie uvedené riadky zaujali, nielen v záujme vášho zdravia a účinnej zdravotnej prevencie, ponúkame na inšpiráciu 2 tucty téz. Ide o motiváciu k lepšej sebakultivácii zamýšľať i zamyslieť sa hustejšie nad týmito témami:

 1. Paradoxné prikázania ľudstva (životné paradoxy)

 2. Éra železného a zlatého veku človeka

 3. Svet pohody – ako si aktívne sám vytvoriť atmosféru spokojnosti

 4. Duchovný tucet faktorov z bohatstva človeka (vôľa, viera, múdrosť, kreativita, inovatívnosť, hodnotová orientácia, šťastie, komunikatívnosť, prosperita, intuícia, charizma, flexibilita – pripravenosť na zmeny, sebariadenie – automanažment)

 5. Človek a osobné riziká (Ľudský risk manažment)

 6. Profesoring šťastia, radosti, spokojnosti

 7. Recept na úspech – vzorce, faktory a poučenie od najúspešnejších

 8. Múdre príklady z prírody využiteľné pre riadenie človeka

 9. Ľudstvo a svetlá budúcnosť hodnotového riadenia

 10. Energetizácia človeka – triky, zdroje, vzorce, rady

 1. Sebariadenie (autopilot) šťastia

 2. Koreňom všetkého zla je nedostatok poznania (informácie a dezinformácie)

 3. Ideálna životná misia (alternatíva k optimálnosti a inšpirácii)

 4. Zlepšenie nálady ihneď - Databanka najpríjemnejších pocitov

 5. Akciová spoločnosť „JA“ – svetlo a tma, lesk a bieda

 6. Životný štýl CARPE DIEM (Uži dňa)

 7. Múdrosť je najvyšším princípom i bohom („rationi nulla resistunt – rozumu nik neodolá“)

 8. Duševné zdravie – program, psychická kondícia, vybrané problémy

 9. Ľudská kríza – bolesť duše a vybrané problémy

 10. Manažment ľudskosti (humanizmus a sedliacky rozum, menej očakávať a viac dávať)

 11. Megatrendy vo vývoji ľudstva do roku 2010 – vybrané problémy

 12. Zvrátené myslenie človeka na pracovisku – motivácia, demotivácia, obdiv, kritika a kontraproduktivita

 13. Tvorivá práca – nedostatková komodita trhu

 14. Lifemanažment – 40 inšpirácií pre tvorbu vlastného životného náboženstva


Prečítajte si aj tento článok:

Návod, ako sa stať optimistom