Desatoro, ako dosiahnuť v živote šťastie

Veľa ľudí by bolo v skutočnosti oveľa šťastnejších, keby dokázali šťastie jednoducho pochopiť. Prinášame vám desatoro, pomocou ktorého sa môžete lepšie zorientovať v tom, ako veľmi ste alebo nie ste šťastný.

1. Mapa

Na svete sa kreuje už viac rokov priemysel šťastia. Do neho patrí veľa symbolov a odznakov šťastia a súčasne mix objektívnych (serióznych) a subjektívnych (pochybných) informácií z výskumov. Objektívnym faktom je už viac rokov existencia tzv. rebríčkov alebo máp šťastia. Vyhľadajte na internete výsledky prieskumov z mapy šťastia EÚ alebo sveta. Zistite, ktoré hodnoty a dôvody považuje väčšina i menšina (múdri ľudia) za skutočné šťastie. To je vaša makroúroveň – všeobecné objektívne informácie.

2. Porovnanie

Následne skúste vašu mikroúroveň – špeciálne subjektívne informácie. Niektorí odborníci tvrdia, že sa netreba porovnávať s príliš úspešnými alebo bohatými ľuďmi, lebo potom budeme nešťastní. I porovnávať sa treba vedieť.

3. Hodnoty

Tak ako sa abeceda začína písmenom A, tak aj šťastie sa začína hodnotovými prioritami. Vlastné šťastie vždy súvisí veľmi úzko s favoritmi vašich hodnôt, ktoré vyznávate. Tieto sú v niečom totožné a v niečom úplne odlišné medzi ľuďmi, lebo sto ľudí môže mať aj sto rôznych chutí... Ak skúmate vlastné šťastie, zaktualizujte si inventúru vašich najcennejších hodnôt. Tieto môžu byť aj v závislosti od veku, času, miesta, prostredia a okolností úplné iné.

4. Priority

Aj pri meraní šťastia sú dôležitejšie správne zvolené ukazovatele ako metódy. Niekedy však aj naopak.

Nadovšetko poznanie, že šťastie si na celom svete žiadny človek za peniaze nekúpi. Preto základnou koľajnicou do stanice Šťastie u múdreho človeka je jasno v tom, že z hľadiska bohatstva je lepším šťastím duchovné ako materiálne bohatstvo.


Prečítajtesi tiež:

Prepnite nešťastie a nespokojnosť na šťastie a spokojnosť


5. Láska

Človek sa najkrajšie vznáša a najúžasnejšie vníma, keď je omotaný do osídiel dobrej mágie zvanej láska. Byť ľúbený a milovať je jeden z neklamných znakov šťastia, keď väčšina ľudí deklaruje, že to bolo alebo je ich najkrajšie obdobie s maximálnou dávkou eufórie zvanej „pocit šťastia“.

6. Hra

Ľudové porekadlo uspokojuje večných hráčov, že ten, kto nemá dosť „šťastia“ v hre, získa alebo už získal výhru v láske. Hoci javisko zvané Vlastný život je plné rôznych divadelných hier, dobrou radou mudrcov je nespájať šťastie len s výhrami. A osobitne nie s výhrami peňazí a ziskovou matériou.

7. Pentagram

Efektívnou buzolou za výletmi do krajiny zvanej Šťastie je nielen vedieť sa tešiť z darov prírody a obyčajných drobností, ale pragmaticky dodržiavať čo najviac z nasledovnej osvedčenej pätice:

Viac dávať, menej brať, odpúšťať, žiť jednoducho, prestať nenávidieť.

8. Pakt mieru

Najväčšie diela vznikali v nedostatku, nie v prebytku. Najlepší život je v slobode, nie vo väzení. Najviac duševného blahobytu a človečej miloty i ľudskej dobroty prináša vždy mier, nikdy nie vojna. Pokoj (dobrota, pravda, odvaha) v duši je lepší ako nepokoj (zloba, nepravda a strach). ** so sebou, s okolím, s prírodou, s celým svetom.** Uzavrite pakt mieru, tolerancie a neútočenia a ctite radšej koordinácie ako konfrontácie.

9. Rozhodnutie

To, či človek je alebo nie je šťastný, záleží najmä od jeho rozhodnutia. Od toho, či kombinácia dvoch mozgových centier ľudského organizmu –srdca a tela vydá alebo nevydá ateliéru duše pokyn byť šťastným. Do tejto kategórie patria usmerňovania vlastného myslenia a rozumnosť formulácie túžob, snov, vízií, cieľov i plánov. Takisto aj umenie vedieť rozdať svoje bohatstvo najcennejším darom (vlastný čas a pomoc) a spôsobom (pokora) životného štýlu.

10. Recept

Nadobudnúť pocit dlhodobého šťastia je ako s receptom na najlepší koláč na svete. Rovnako ho môžete dokázať upiecť, no aj nemusíte. Ide o vlastný postoj a prístup. Napríklad k ochote učiť sa pohode, efektívnemu sebariadeniu, lepšiemu automanažmentu a objavu vlastného štýlu pri sebaobjavení schopnosti robiť nevšedné veci obyčajným spôsobom (dostupným každému bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek, povolanie, status, bohatstvo).

Len ten, kto naozaj nefalšovane veľmi chce a vyskúša viac receptov, kým objaví ten správny, sa dokáže šťastiu učiť ľahšie a rýchlejšie.

Test šťastia

Keď sa chcete otestovať na šťastie alebo nešťastie, tak si stačí položiť dve zaujímavé otázky:

  1. Ak by ste mali dosť peňazí (viac, ako máte teraz a dosť na to, aby ste nemuseli robiť nič), chceli by ste robiť to, čo robíte teraz? Ak áno, ste šťastnými.
  2. Ak by ste mali pred sebou posledný deň (poldeň, hodinku) života, čo by ste robili počas tohto smutného ultimáta? Ak to, čo robíte teraz, tak ste šťastnými.

Prečítajte si aj tento článok:

Prepnite nešťastie a nespokojnosť na šťastie a spokojnosť