Finančná situácia v zdravotníctve sa týka zdravotníkov aj vás + tabuľky platov

Zdravotníctvo a štátne financie, ktoré ho poháňajú, sú ostro sledovanou témou. Každý rok prichádza vláda s návrhom na novelu zákonov alebo revízie, ktoré niekedy nadobudnú účinnosť, inokedy sú zo stola zmetené. Čo to znamená pre personál v zdravotníctve a čo pre pacientov?
lekarka

Zdroj: Bigstock.com

Platy v zdravotníctve majú rásť, no nie vždy sa sľuby plnia

Človek, ktorý v zdravotníctve nepracuje, môže vnímať časté protesty lekárov alebo sestier ako neopodstatnené „trucovanie“. V kontexte sľubov, ktoré vláda zdravotníkom dáva, sú protesty opodstatnené. Hoci koncom minulého roka kolovali v médiách informácie o zvyšovaní platov zdravotníkov, najmä sestier, rok 2019 ukazuje realitu. Sestry bez špecializácie si mali prilepšiť o viac ako 100 €.

Porovnanie: Priemerný plat zdravotných sestier

Porovnanie: Priemerný plat zdravotných sestier / Zdroj: Platy.sk

Podľa slov ministerky zdravotníctva, Andrey Kalavskej, mali mať zdravotné sestry navýšené platy o 10 až 16 %. Toto navýšenie vychádzalo z novely zákona, ktorá nabrala platnosť začiatkom roku 2019. Prieskumy Slovenskej komory sestier prichádzajú s informáciou, že len necelá tretina nešpecializovaných zdravotných sestier sa v januári dočkala avizovaného zvýšenia platov.

Web platy.sk, ktorý vlastní portál Profesia, uvádza priemernú mzdu sestier vo výške 828 €. Do úvahy však musíme brať to, že ide o celoslovenský priemer a zahŕňať aj príplatky z nadčasov, ktoré tvoria nemalé percento z miezd zdravotného personálu. Podľa priemerných platov z roku 2018 bola mzda sestier s príplatkami v celkovej výške 1082 € brutto, čo je čistá mzda 822 € pre bezdetných zamestnancov.

Zvyšovanie sa netýkalo len platov zdravotných sestier, aj iní pracovníci v štátom dotovaných inštitúciách mali zaznamenať zvýšenia:

zvysenie priemernej mzdy zdravotnickych pracovnikov

Priemerná mzda zdravotníckych pracovníkov / Zdroj: Platy.sk

Momentálne nie sú k dispozícii prieskumy platovej spokojnosti, no po situácii zdravotných sestier je vysoko pravdepodobné, že k celoplošnému navýšeniu platov nedošlo ani u iných zamestnancov.

Financie chýbajú aj na kvalitné vybavenie

Priemerná cena fonendoskopov Littmann, ktoré sú medzi zdravotníkmi považované za overenú a kvalitnú značku, je 109 € pri bežných modeloch a 255 € pri vyšších radoch elektronických modelov. V porovnaní s inými diagnostickými nástrojmi ide len o malú položku v zozname nákladov ambulancií. Ak však berieme do úvahy to, že zamestnanci niektorých nemocníc v Trenčianskom kraji si musia kupovať aj menšie vybavenie, ako sú leukoplasty či obuv, ktorá spĺňa bezpečnostné normy, značkové fonendoskopy môžu byť nereálnou požiadavkou na rozpočet. Práve nemocnice v TSK sa ocitli na chvoste hodnotenia INEKO.

Špecializované oddelenia znášajú situáciu ťažšie. Okrem problémov s nedostatkom personálu je v niektorých klinikách alarmujúci stav vybavenia operačných sál, aj keď hovorcovia rezortu správy o zlom stave dementujú a pripisujú ich zlým interpersonálnym vzťahom zamestnancov s manažmentom nemocníc.

Prečo je prehľad o finančnej situácii v zdravotníctve dôležitý aj pre vás

Vedieť, prečo sú nespokojní ľudia, ktorí sa starajú o vaše zdravie, je dôležité. Bezplatná zdravotná starostlivosť poskytnutá niekým, kto nie je za svoje nadčasy adekvátne ohodnotený, nebude kvalitná. Určite nie do takej miery, akú by vám poskytol spokojný zdravotník. Keď sa vám preto bude zdať zdravotný personál nevrlý, skúste prižmúriť oko a byť trochu zhovievavejší.

lieky

Zdroj: Bigstock.com

Ceny liekov chcú ovplyvňovať aj poisťovne, no dosah na ne má štát

Ak sa presunieme na stranu spotrebiteľov-pacientov, prichádzame k cene liekov. Hovoriť o nesúlade cien s Ústavou Slovenskej republiky môže znieť prehnane. No podľa práva na ochranu zdravia by sa zdravotná starostlivosť mala dostať ku každému – majetným aj nemajetným.

„Univerzálna dostupnosť zdravotnej starostlivosti má byť pre každého pacienta rovnako spravodlivá,“ vyjadril sa v rozhovore pre Hospodárske noviny lekár Peter Lipták. Realita je iná. Maximálna výška doplatku môže byť aj na úrovni ceny lieku. Napríklad pri lieku Detralex je cena lieku 35,94 eura a taký istý je doplatok pacienta,“ pokračuje Lipták.

Podľa analýzy Ministerstva financií, ktoré v roku 2016 v rámci projektu Hodnota za peniaze vydalo záverečnú správu Revízia výdavkov na zdravotníctvo, má Slovensko v krajinách Európskej únie jedny z najlacnejších liekov, paradoxne však míňa na lieky nadpriemerne per capita. To je dôsledkom viacerých faktorov. Jedným z nich je častejšie predpisovanie liekov, kombinované s ich nižšou efektivitou. Nedávno šírená informácia o „menej kvalitnom“ Mucosolvane, ktorý sa predáva na Slovensku, využíva nesprávne argumenty a prichádza k nesprávnemu záveru. Distribúcia lieku s nižším obsahom účinnej látky neznamená, že sa na náš trh nedostáva kvalita. Môže sa však v konečnom dôsledku podieľať na tom, že Slovensko a Slováci za lieky utratia viac, aby docielili želaný účinok.

peniaze na lieky

Zdroj: Bigstock.com

V spojení s tým, čo pacientom zdravotné poisťovne uhrádzajú, sa problém javí zreteľnejšie. Vo februári roku 2018 chcela poisťovňa Dôvera zmeniť cenu liekov a požiadala o revíziu:

  • Revíziou mali prejsť liečivá pre deti, dospelých aj ťažko chorých pacientov
  • Sumárne išlo až o 700 liekov, ktorých úhradu pacientmi navrhovala poisťovňa zvýšiť
  • Podľa vyjadrení Dôvery by vďaka tejto revízii získali poisťovne 70 miliónov eur, ktoré by mohli použiť v zdravotnej starostlivosti inak

Legislatíva neumožňuje v revízii navyšovať ceny liekov rapídne, najmä pacienti užívajúci 10 a viac liekov by však mohli pocítiť aj mierne navýšenie výrazne.