Diskusia o násilí v rodinách aj prostredníctvom filmu

Členky Krízového intervenčného tímu (KIT) organizácie ADRA Slovensko sa snažia hovoriť nahlas o domácom násilí aj sexuálnom obťažovaní. Najmä o tom, ako mu predchádzať a pomáhať obetiam násilných vzťahov. Organizujú vzdelávacie podujatia, prednášky a diskusie. Ďalšia takáto diskusia s odborníčkami KIT-u sa uskutoční v druhej polovici apríla v Bratislave spolu s projekciou oceňovaného filmu ‘Striedavá starostlivosť’.
Diskusia o násilí v rodinách aj prostredníctvom filmu

Artkino za zrkadlom | Zdroj: súkr.archív

Alarmujúce štatistiky

Podľa údajov Európskej komisie sa v krajinách EÚ stáva každá tretia žena obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia po dovŕšení veku pätnástich rokov a viac ako polovica žien zažila sexuálne obťažovanie. Počet zabitých obetí domáceho násilia narástol v roku 2018 na trinásť. Aj tieto alarmujúce štatistiky viedli v mimovládnej organizácii ADRA Slovensku ku vzniku Krízového intervenčného tímu (KIT).

Domáce násilie nie je jednoduché

Pracovníčky KIT-u sa venujú krízovej intervencii, sociálnej rehabilitácii a adaptácii klientov a klientiek, ktorí zažili alebo zažívajú domáce násilie. Nezabúdajú však ani na advokáciu a tiež potrebnú prevenciu. Od začiatku roka majú za sebou už päť prednášok a diskusií pre rôzne cieľové skupiny v rámci Slovenska. Na najbližšie takéto podujatie vás ADRA Slovensko pozýva 18. apríla o 18-tej do petržalského Artkina za zrkadlom, pričom tentoraz pôjde o projekciu francúzskeho filmu ‚Striedavá starostlivosť‘ (Jusqu᾿à la garde, 2017, 93 minút), nasledovanú diskusiou s právničkou a sociálnou pracovníčkou ADRA KIT-u.

Tie sa už dva roky snažia komplexne pomáhať desiatkam obetí domáceho násilia a sexuálneho zneužívania na Slovensku.

Daniela Borzová, právnička a zakladateľka KIT-u, vysvetľuje, prečo je dôležité o násilí hovoriť nahlas:Domáce násilie je, bohužiaľ, súčasťou našej spoločnosti. Avšak stále v ľuďoch prevláda strach hovoriť o tom nahlas. Obeť, tretie osoby či štát k tomu vedú rôzne dôvody, no je nevyhnutné pochopiť, že práve takýmto mlčaním sa obeti nedokáže pomôcť.”

Práve snímka ‘Striedavá starostlivosť‘ ukazuje, že domáce násilie nie je jednoduché; že to nie je niečo, čo príde a odíde. Počas sledovania filmu pochopíte to, čo sa snažia ľuďom vysvetliť aj členky KIT-u, že „človek, ktorý svoju obeť ohrozuje, ju nechce nechať len tak odísť. Ak má zneužívaná osoba naviac s násilníkom dieťa, to sa stáva jeho najväčšou zbraňou. A počas boja o opatrovníctvo nemusí sudkyňa rozhodnúť v prospech nenásilného rodiča.“ Do slovenských kín film priniesla ASFK, a hoci je to sociálna dráma na ťažkú tému, je treba ju vidieť.

Diskusia o násilí v rodinách

ADRA Slovensko | Zdroj: súkr.archív

Ako vystúpiť z bludného kruhu?

Pracovníčky organizácie ADRA Slovensko v rámci Krízového intervenčného tímu (KIT) aktuálne poskytujú komplexné právne a psycho-sociálne služby skoro štyrom desiatkam osôb s cieľom pomôcť im: vystúpiť z kruhu manipulácie v násilnom zväzku a začať žiť nový dôstojný život. Diskusie o varovných signáloch násilných vzťahov a o spôsoboch riešenia, a tiež predchádzania násiliu v rodinách patria medzi jeho osvetové aktivity.


Viac o činnosti KIT-u na: https://www.adra.sk/pomoc-obetiam-nasilia-kit/.


Prečítajte si tiež:

Porozumejte domácemu násiliu prostredníctvom skutočných príbehov obetí