Čaká nás pokrok v zdravotníctve? Toto sú aktuálne reformy

Ministerstvo zdravotníctva do praxe uvedie opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu pracovných podmienok lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach.

Podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva SR Zuzany Eliášovej, slovenské zdravotníctvo v tomto roku prechádza niekoľkými reformami:

  • Poskytnutie stabilizačnej pôžičky študentom bakalárskeho programu ošetrovateľstvo. Tento krok by mal zvýšiť počet zdravotných sestier.

  • Materské školy v nemocniciach ako benefit pre zamestnankyne nemocníc a skvalitnenie pracovných podmienok.

  • Rozšírenie tzv. rezidentského programu (zaradenie daného zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia, ktoré je až do úspešného absolvovania špecializačnej skúšky financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Rezident sa zaviaže, že po skončení rezidentského programu neodíde do zahraničia, ale ostane na Slovensku) o sestry v špecializačných odboroch.

  • Zvýšenie rozsahu kompetencií sestrám. Sestry a pôrodné asistentky s pokročilou praxou môžu predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky - lieky na tlmenie bolesti s výnimkou opioidných analgetík alebo lieky na zníženie teploty.

  • Zvýšenie kompetencií zdravotníckych asistentov. V nemocniciach dokážu odbremeniť sestry od náročnej práce, tie sa môžu venovať iným, odborným činnostiam. Umožnenie diaľkovo študovať odbor sestra a popritom sa venovať svojmu povolaniu.

Okrem toho rezort zdravotníctva tvrdí, že pracuje aj na systematických krokoch pre efektívne nakladanie s verejnými financiami.


Pozrite si tiež:

Festival zdravia na východe Slovenska: zistite si zadarmo svoju krvnú skupinu a ešte omnoho viac...