Majú cudzinci lekársku starostlivosť zadarmo? Aká je pravda?

Tento týždeň sa objavili na internete masovo zdieľané informácie, podľa ktorých cudzinci a azylanti majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. A to aj napriek tomu, že si neplatia žiadne zdravotné poistenie. Aké je stanovisko Polície SR spoločne s Migračným úradom MV SR?

Ide o prekrucovanie a manipuláciu. Neodkladná zdravotná starostlivosť je poskytovaná žiadateľom o azyl iba v prípadoch, keď je ohrozený jeho život, zdravie, alebo pri vážnej zmene zdravotného stavu. Nie je to nič, čo by dostal každý a ihneď, lebo je azylant.

  • Deti, ktoré boli mučené, vykorisťované, zneužívané majú právo na zdravotnú starostlivosť.

  • Doplnková ochrana sa poskytuje cudzincom z dôvodu reálnej hrozby vážneho bezprávia v krajine pôvodu, nejde o ekonomických migrantov.

  • Azylanti nemajú nárok na kúpeľnú liečbu. Iba na zdravotnú starostlivosť štandardného rozsahu, nič čo by ich uprednostňovalo pred Slovákmi.

  • Uhrádzanie základnej zdravotnej starostlivosti ministerstvom je len dočasným stavom. V prípade, že sa cudzinec zamestná, po vzniku pracovno-právneho vzťahu je povinný odovzdať doklad o oprávnení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a registrovať sa v zdravotnej poisťovni. Následne za neho zamestnávateľ hradí odvody do zdravotnej poisťovne, rovnako ako u občanov SR.


Pozrite si tiež:

Čaká nás pokrok v zdravotníctve? Toto sú aktuálne reformy