Video: reakcia odborníkov na hoax, že orgány vyrezávajú z tiel darcov, keď sú ešte bdelí

Naozaj môžu odoberanie orgánov pacienti cítiť? Čo na to odborníci a lekári? Aká je skutočnosť a postup pri získavaní orgánov na transplantáciu?

Transplantácia orgánov je veľmi citlivá oblasť zdravotníctva, ktorá vzbudzuje silné emócie. Preto je veľmi dôležité, aby sme k tejto téme pristupovali zodpovedne a poznali všetky odborné fakty. Dávame do pozornosti video, ktoré reaguje na hoaxy týkajúce sa transplantácie orgánov, Vyjadrujú sa v ňom odborníci z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici a vysvetľujú, aké postupy a vyšetrenia pri odoberaní orgánov využívajú.

Video si pozrite tu:


Pozrite si tiež:

„Mami, oci, ak sa mi niečo stane, ja chcem byť darcom.“ Rozhovor s nefrologičkou o kampani Sedem životov a darcovstve orgánov