Toto oddelenie prešovskej nemocnice získalo prestížne medzinárodné ocenenie!

Neurologické oddelenie Fakultnej nemocnice J.A. Reimana v Prešove získalo prestížne medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards od Angels iniciatívy. Udeľované je na základe hodnotenia starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP).
prešovská nemocnica získala ocenenie

zdroj: presov.dnes24.sk

Na následky cievnej mozgovej príhody zomrie každých 30 minút jeden pacient

Fakultná nemocnica J.A. Reimana v Prešove získala zlaté aj platinové ocenenie v rámci udeľovania ESO Angels Awards od Angels iniciatívy. Neurologické oddelenie nemocnice dosahuje v hodnotení starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou vynikajúce výsledky.

CMP je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu. Na následky CMP zomrie každých 30 minút jeden pacient, alebo zostane trvalo poškodeným.

Terapeutický výsledok je možné ovplyvniť len v akútnej fáze, a to podaním intravenóznej trombolýzy.

Kým v roku 2017 sme s CMP hospitalizovali 472 pacientov, z toho u 44 bola podaná intravenózna trombolýza a priemerný čas od príchodu do nemocnice k podaniu trombolýzy bol 58 minút, v roku 2018 to bolo 468 pacientov, z toho intravenózna trombolýza bola podaná až u 69 pacientov a priemerný čas od príchodu do nemocnice k podaniu trombolýzy sa výrazne skrátil na 28 minút. K začiatku septembra za tento rok zatiaľ evidujeme už 60 podaných trombolýz,“ skonštatovala primárka neurológie Anna Cvengrošová.

Cievna mozgová príhoda postihuje častejšie mužov

Hoci CMP postihuje väčšinou starších ľudí, ktorí už majú aj iné chronické ochorenie, týka sa aj mladšej generácie. V minulom roku na Slovensku utrpelo mozgovú mŕtvicu 352 ľudí vo veku 20 – 44 rokov, čo je o 66 viac ako v roku 2016. Počty však rastú vo všetkých vekových kategóriách.

CMP postihuje častejšie mužov ako ženy, a to takmer v každej vekovej skupine. Kým od vekovej kategórie 45 – 54 rokov až po 75 – 79 rokov sa v registri CMP eviduje dvojnásobne viac mužov ako žien, od veku 80 rokov sa rozdiel medzi oboma pohlaviami minimalizuje.

Vďaka liečbe, zlepšovaniu úrovne zdravotnej starostlivosti ako aj efektivite cielenej liečby sa postupne znižuje podiel úmrtí pacientov do jedného roka od vzniku CMP. Na našom pracovisku podávame v indikovaných prípadoch intravenóznu trombolýzu. Zjednodušene povedané, liečivo podané do žily dokáže rozpustiť krvnú zrazeninu, ktorá upchala vnútromozgovú tepnu,“ uviedol lekár oddelenia neurológie Vít Orlický.

Aké sú príznaky cievnej mozgovej príhody?

Vznik CMP je obyčajne náhly a prejavuje sa výpadkom jednej, alebo viacerých mozgových funkcií, u človeka s CMP môžete pozorovať nasledovné príznaky:

  • slabosť končatín najčastejšie na jednej strane tela alebo tváre

  • tŕpnutie, slabosť, mravčenie alebo pálenie končatín

  • ťažkosti s videním a rečou

  • závrat, strata koordinácie, náhla zmena v chôdzi

  • bolesť hlavy bez zjavnej príčiny

  • ťažkosti s porozumením a rečou


Prečítajte si aj:

Ako si nezopakovať cievnu mozgovú príhodu?

Vráťte sa po CMP čo najskôr k bežnému životu