Nezaočkované deti budú naďalej prijímané do škôlok, parlament stopol novelu o očkovaní

Ani v januári 2020 sa situácia nezmení, ministerstvu zdravotníctva sa nepodarilo túto citlivú, a v poslednom období často diskutovanú, tému vyriešiť.
do škôlok prijmú aj nezaočkované deti

zdroj: pixnio.com

Do materskej škôlky bude od začiatku budúceho roka naďalej možné prijať aj dieťa, ktoré nepodstúpilo povinné očkovanie. Parlament totiž neschválil návrh novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia.

Kolektívne zariadenie podľa ministerstva zdravotníctva vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy.

Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu, alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu,“ zdôvodňoval rezort zdravotníctva.

Čo sa stane, ak rodič odmietne povinné očkovanie dieťaťa?

Aktuálne platný zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia umožňuje v prípade odmietnutia povinného očkovania uložiť zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pokutu rodičom za to, že ich dieťa nedali povinne zaočkovať.

V praxi sa však toto opatrenie ukázalo ako nedostačujúce, pretože nezaočkované deti naďalej navštevujú škôlky.

V súvislosti s nedávnym prípadom výskytu tetanu v susednej Českej republike, vyjadrila svoje stanovisko aj Polícia Slovenskej republiky, ktorá vysvetlila, či je odmietanie povinného očkovania detí zo strany rodičov trestným činom.

Trestný zákon pozná trestný čin šírenia nákazlivej ľudskej choroby. Dopustí sa ho ten, kto úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia, alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Môže sa ho dopustiť dokonca aj rodič, ak by naplnil túto skutkovú podstatu trestného činu v súvislosti s nezaočkovaním dieťaťa. V takom prípade môže a dokonca je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní rodiča stíhať, “ uvádza Polícia SR na svojej facebookovej stránke.

Epidémie sú rizikom aj dnes

Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte infekčných ochorení môže spoločnosť viesť k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné.

Avšak pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi krajinami, či už za prácou, alebo cestovaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do našej krajiny vylúčené.

Príkladom sú epidémie osýpok v roku 2018 a 2019 na východnom Slovensku. Preto nemožno spochybňovať dôležitosť pravidelného povinného očkovania.


Prečítajte si aj:

Súvis očkovania a autizmu- ako je to naozaj?

Prehľad povinných očkovaní