Študent medicíny Tomáš Koky: Mojim malým želaním je, aby v budúcnosti nebolo ničím zvláštnym, že Róm je lekárom

Tomáš pochádza zo Svitu, momentálne je v piatom ročníku štúdia medicíny na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika(UPJŠ) v Košiciach. Nedávno mu za výnimočné študijné výsledky vedenie lekárskej fakulty UPJŠ udelilo ocenenie rektora a dostal aj mimoriadne štipendium. Tomáš je rómskej národnosti, a aj o tejto téme sme sa porozprávali v rozhovore.
rómsky študent medicíny Tomáš Koky

Zdroj: súkr.archív

Mnohí ľudia sa stanú lekármi, nakoľko „je to v rodine“. O vás som sa dočítala, že žiadneho lekára v rodine ešte nemáte, no váš otec sa venuje oblasti verejného zdravotníctva. Ako ste sa k štúdiu medicíny dopracovali? Bol to váš sen od malička?

O medicíne som začal rozmýšľať asi v 9. ročníku ZŠ, keď som sa rozhodoval, kam ísť na strednú školu. Potom na strednej som nad tým rozmýšľal ešte intenzívnejšie, tam som si aj obľúbil prírodovedné predmety. Povedal by som, že práve na strednej sa medicína stala mojim snom.

Aké sú vaše ambície do budúcnosti, akej špecializácii by ste sa chceli venovať? Chceli by ste zostať pracovať ako lekár na Slovensku ?

Zatiaľ ma to ťahá viac k internistickým odborom, ale je ťažké na to odpovedať. Veľa bude závisieť aj od situácie, ktorá bude po dokončení môjho štúdia na Slovensku. Zatiaľ by som tu chcel zostať.

Nezvažovali ste aj štúdium v zahraničí? Máme podľa vás na Slovensku kvalitné univerzity, ktoré pripravujú odborníkov aj do praxe?

Štúdium v zahraničí som nezvažoval, Košice boli mojou prvou voľbou, prijali ma aj do Bratislavy na LF UK, ale keďže bývam na východe, tak som tu chcel aj zostať počas štúdia vysokej školy. Ja som s kvalitou výučby veľmi spokojný, ale myslím si, že veľmi záleží na postoji študenta, príprave a pod.

Lekárska fakulta UPJŠ sa radí medzi tie multikulturálnejšie u nás- ako to vnímate z vášho pohľadu študenta?

Myslím si, že multikulturálnosť našej fakulty je obohacujúca pre nás študentov zo slovenskej sekcie, aj pre zahraničných študentov. Ja mám osobne priateľov aj medzi zahraničnými študentami, môžeme spoznávať iné kultúry, odlišné pohľady na veci a pod. Nijaké negatíva nevnímam.

štúdium medicíny

Zdroj: Unsplash.com

Pociťovali ste niekedy iný prístup k vám počas štúdia alebo v bežnom živote vďaka vášmu pôvodu? Stretli ste sa na škole či v živote s diskrimináciou?

Zatiaľ som sa s iným prístupom či diskrimináciou nestretol ani v škole, ani v osobnom živote.

Čo hovorí rómska komunita na vaše doterajšie úspechy v štúdiu? Myslíte, že môžete byť napr. pre deti vzorom?

Zatiaľ som sa stretol zo strany Rómov len s pozitívnymi reakciami. Verím, že by som mohol byť pre deti aspoň malým vzorom, že keď sa chce, všetko je možné.

Aký je váš pohľad na rómsku problematiku na Slovensku, posunula sa podľa vás už naša spoločnosť v tomto smere? Prípadne máte vy osobne nejaké želanie do budúcnosti, kam by sme sa mohli posunúť?

Rómskej problematike sa ja osobne veľmi nevenujem, venuje sa jej skôr môj otec. Pracuje v organizácii Zdravé regióny, ktorá sa zaoberá problematikou zdravia Rómov a osvetou zdravia Rómom, ktorý žijú v segregovaných komunitách.

Mojím malým želaním v tomto smere by bolo, aby v budúcnosti nebolo ničím zvláštnym, že Róm/Rómka je lekárom/lekárkou.


Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé rozhovory:

Lovec búrok: Búrka dokáže vzniknúť nad našou hlavou do 15 minút

Osobný tréner prezrádza: Dobrý tréner by mal byť aj psychológom!

OsbornTyler7

If you are looking for a good writing service, you may have come across MyPerfectWords. This website claims to be better than other similar sites, but this kind of arrogance is typically indicative of mediocrity, or even worse. MyPerfectWords is no exception. In fact, it lists over ninety different advantages - most of which are unique to the service. But, do they really deliver?