Táto choroba sa stáva novou epidémiou 21.storočia! Nemusí mať žiadne príznaky, skončiť môže až cievnou mozgovou príhodou

Až u štvrtiny pacientov s cievnou mozgovou príhodou sa počas hospitalizácie zistí, že trpia fibriláciou predsiení, teda nepravidelným srdcovým rytmom. Ak by sa u nich toto ochorenie zachytilo včas, mohli sa mozgovej príhode úplne vyhnúť.
žena s fibriláciou predsiení

zdroj: publicdomainpictures.net

Fibrilácia predsiení postihuje najmä ľudí po 60-tke

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií sa rozšírenosť diagnózy- fibrilácia predsiení, pohybuje okolo 2 – 3 %. Iba každý 5. pacient je nahlásený do registra cievnych mozgových príhod, hoci má fibriláciu predsiení.

Každý 13. pacient s fibriláciou je pritom do 4 rokov hospitalizovaný aj na cievnu mozgovú príhodu. Fibrilácia predsiení postihuje najmä ľudí po 60. roku života, nevyhýba sa však ani mladej generácii.

Na Slovensku chýba skríningový program na včasné odhalenie fibrilácie predsiení. Včasný záchyt tohto ochorenia by sa mal sústrediť už na úrovni lekárov prvého kontaktu.

V ambulantnej praxi sa u rizikových pacientov sústreďujeme na dôsledný monitoring, najmä na kontrolu pulzu a EKG. V ambulancii máme záchyt pacientov s fibriláciou predsiení na úrovni takmer 5 %. Za našu spoločnosť môžem povedať, že sme pripravení prevziať podiel zodpovednosti a vykonávať skríning na fibriláciu predsiení,“ hovorí MUDr. Michaela Macháčová, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného a praktického lekárstva.

Medzi najčastejšie príznaky, ktoré upozornia na srdcovú arytmiu, patrí pocit nepravidelného búšenia srdca, ale aj závrate, únava, zmätenosť, zábudlivosť, náhly stav úzkosti či pocit nedostatku vzduchu. Rizikovým faktorom je tiež vyšší vek.

Najčastejšie sa fibrilácia predsiení vyskytuje u pacientov:

 • s hypertenziou (vysokým krvným tlakom)- najmä nedostatočne liečenou alebo nediagnostikovanou
 • vo veku viac ako 65 rokov
 • so zníženou funkciou srdca – srdcovým zlyhávaním
 • s hypertrofiou srdca (zhrubnutie svaloviny stien)
 • s koronárnou chorobou srdca
 • po infarkte myokardu
 • s ochorením srdcových chlopní
 • s diabetes mellitus (cukrovka)
 • s obezitou
 • po chirurgickom výkone (najčastejšie kardiochirurgickom)
 • u ľudí s výskytom fibrilácie predsiení v rodine

Súvisiace články:

Ako si nezopakovať cievnu mozgovú príhodu?

Cievna mozgová príhoda sa týka aj mladých, poznať príznaky vám môže zachrániť život!