Vzniká systém, ktorý odhalí nekalé praktiky potravinárov a pomôže nám v nakupovaní. Volá sa Potravinový Semafor.

Tvorca projektu, potravinový kritik Patrick Linhart, vychádzal zo základov európskeho systému, ktorý sa už testuje v krajinách EÚ od roku 2014. Ako bude taký nástroj fungovať?
Patrick Linhart - potravinový kritik a tvorca systému Potravinový Semafor

Patrick Linhart - potravinový kritik a tvorca systému Potravinový Semafor | Zdroj: Patrick Linhart

Túlate sa po obchode s potravinami a nerozumiete, čo vám to vlastne výrobcovia a predajcovia ponúkajú? Nechcete stráviť hodiny čítaním nezrozumiteľného zloženia, neviete nájsť krajinu pôvodu potravín v anonymizovaných obaloch,kde sa uvádza iba informácia “vyrobené pre reťazec,” chcete mať istotu, že to, čo píše výrobca na obale, je aj v skutočnosti pravda?Je tu riešenie, ktorévám prekontroluje v troch krokoch nasledovné:

 1. Či je produkt zdravý z hľadiska obsahu tukov, cukru, soli, transmastných kyselín.
 2. Odkiaľ presne produkt pochádza, odkiaľ pochádzajú všetky jednotlivé ingrediencie, ktoré sú v produkte obsiahnté.
 3. Či produkt neobsahuje kontroverzné látky, ktoré napríklad u detí spôsobujú hyperaktivitu, či boli použité pesticídy a či to, čo sa píše v zložení, j skutočne aj pravda.

Potravinový kritik Patrick Linhart nám viac priblíži fungovanie Potravinového semafora, ale aj aké výhody pre spotrebiteľa, výrobcov a distribútorov prinesie.


Ako vznikla myšlienka vytvoriť Potravinový Semafor?

Tak tu sa musíme vrátiť úplne na začiatok. V Írsku, kde som žil 16 rokov, som chodil s kameramanom po obchodoch a poukazoval som na zloženia výrobkov. Som potravinový retailer a tématike potravín sa venujem v podstate od detstva, takže ide o akési celoživotné povolanie. Pred troma rokmi som sa vrátil tu, domov na Slovensko a prišiel som na to, že Slovensko je na tom oveľa horšie - to ma dosť šokovalo. V podstate som zistil, že slovenský spotrebiteľ je neustále v obchodoch atakovaný lacným a nekvalitným tovarom. Zámerne to nenazývam jedlom, ale používam iba slovo “tovar”.

Keď som založil organizáciu Testy Potravín moje obavy sa potvrdili. Ukázalo sa, že v mnohých prípadoch ani to, čo sa píše v zložení produktov, nie je častokrát pravda. A to zloženie produktov už samotné o sebe vyzerá ako tabuľka chemických prvkov. Keď som v obchodoch začal natáčať mobilom a hovoriť o tom, že jeden balík šošovice v regáli s názvom “Od slovenských pestovateľov” s označením “Slovenský Výrobca” pochádza z Kanady, Turecka, Číny a USA alebo že na balíku fazule budeme zbytočne hľadať pôvod, pretože je je tam iba napísané “Vyrobené pre reťazec”, alebo “Distribútor”, rozhodol som sa hľadať systémové riešenie.

Uvedomil som si aj, že riešením musí byť softwér, aby sa to celé nedalo skorumpovať, pretože takýchto zlyhaní sme už videli na Slovensku veľa. Elektronické riešenie aj zníži náklady výrobcom na jeho zavedenie do praxe. Nebudú tak musieť niečo pracne vytláčať na obaly produktov, keďže zloženie výrobkov sa časom môže meniť. Elektronická podoba je vlastne algorytmus, ktorí aj zabezpečí to, že budú nastavené jednotné pravidlá pre všetkých. To tvorí základ celej myšlienky.

Ako Potravinový Semafor v praxi funguje a ako ho bude nakupujúci spotrebiteľ používať?

Potravinový Semafor bude fungovať veľmi jednoducho a sú tu tri možnosti

 1. Spotrebiteľ odskenuje QR kód produktu mobilom a aplikácia Potravinový Semafor ohodnotí produkt zelenou, oranžovou alebo červenou farbou.

 2. Spotrebiteľ odskenuje kód produktu na elektronickom zariadení priamo v predajni a Potravinový Semafor ohodnotí produkt zelenou, oranžovou alebo červenou farbou. Jedná sa o zariadenia rovnaké, ako sú tie, ktoré nám v obchodoch po odskenovaní ukážu cenu produktu

 3. Predajca umiestní na základe výsledku Potravinového Semaforu zelenú, oranžovú, alebo červenú bodku vedľa cenovky produktu priamo na štítkov regálov.

Výsledné farby sú ako u dopravného semaforu, čiže taktiež tri:

 • Zelená farba znamená, že daný produkt obstál vo všetkych troch kategóriach.
 • Oranžová farba znamená niečo v zmysle "premysli si to, pretože produkt už nespĺňa jednu z kategórií".
 • Červená znamená "Pozor", pretože produkt už nespĺňa minimálne dve kategórie, alebo sa jedná o výrobcu, ktorý je nedôveryhodný. Zoznam nedôveryhodných výrobcov bude zverejnený na takzvanom Black List-e.
Potravinový Semafor

Potravinový Semafor ohodnotí produkt zelenou, oranžovou alebo červenou farbou na základe vyhodnotenia 3 kategórií: zdravie, pôvod, testovanie. | Zdroj: Patrick Linhart

Spomínali ste 3 kategórie, ktoré musí spĺňať produkt, aby dosiahol pozitívne hodnotenie v Potravinovom Semafore. Aké kategórie posudzuje Potravinový Semafor?

 1. kategória: Zdravie

Je kategórioa, ktorú už od roku 2014 testuje a používa niekoľko štátov EÚ. Táto kategória vám jasne odhalí, či je potravina v podstate zdravá, vychádzajúc z množstva, tukov, transmastných kyselín, soli a cukru.

Nemôžeme súhlasiť s tým, že napríklad kolový výrobok so zníženým obsahom cukru dostane podľa prvej kategórie (zdravie) zelenú len preto, že v nápoji bol znížený pomer cukru. Musíme sa zamslieť aj nad tým, čím bol ten cukor nahradený. Pokiaľ bol cukor nahradený kontroverznými syntetickými sladidlami ako Sacharin, Acesulfam K, alebo Aspartam, musí takisto dostať červenú.

 1. kategória: Pôvod

Druhá kategória nám zabezpečí dosledovateľnosť surovín a zabráni tak anonymizácii krajiny pôvodu potravín. Napríklad šošovica môže pochádzať z viacerých krajín, o čom ale spotrebiteľ ani nemusí tušiť. Podľa legislatívy EÚ teraz postačí, aby na obale bolo napísané, pre aký obchodný reťazec, distribútora bola šošovica zabalená. Zavedením tejto kategórie to zmeníme.

 1. kategória: Testovanie

Pri testovaní potravín sa dozvieme aké látky boli skutočne použité a či to, čo nám výrobca píše, je aj skutočne pravda. Testovaním odhalíme, aké látky a aké postreky boli použité. Testovanie produktov bude prebiehať povinne každé tri mesiace a hradí ich sám výrobca. Testovať sa budú aj syntetické kontroverzné látky a vďaka Potravinovému Semaforu výrobca a dovozca vedia, čo produkt skutočne obsahuje, predajcovia vedia, čo predávajú a spotrebitelia majú istotu toho, čo si v skutočnosti kupujú.

Ako docielite to, že budú výrobcovia a predajcovia súhlasiť s jeho zavedením?

Potravinový Semafor vzniká kvôli úplnej transparentnosti predávaných potravín, je to zároveň aj marketingový nástroj pre poctivých výrobcov, ktorí sa nemajú šancu zviditeľniť. Verím, že takto budú domáci a poctiví producenti spotrebiteľom zvýhodnení oproti zahraničným.

Je to aj nástroj odokrývajúci nekalé potravinové praktiky nepoctivých výrobcov.

O projekt už prejavilo záujem vyše 400 prevádzok a 16.12 bude skúšobne spustený v prvom internetovom obchode potravinynieotraviny.sk Už chýba iba jediná vec. Je ňou schválenie projektu ďalšou vládou a tým pádom zákonné nastavenie pravidiel pre všetky obchody. Na to, prečo to musí urobiť štát mám sto dôvodov.

Aktuálne informácie o projekte Patricka Linharta, Potravinovom Semafore, sa dozviete na facebookovej stránke Patrick Linhart POS.


Prečítajte si ďalšie nezávislé testy potravinového kritika Patricka Linharta:

Katastrofálna previerka potravín: zmrzlina s nebezpečným farbivom či zavárané uhorky s rakovinotvornými sladidlami

Zelenina na našich trhoch - toxický odpad zo zahraničia?