Sociológ o výsledkoch prieskumu k mužskej antikoncepcii: Muži častokrát preceňujú účinnosť kondómov

Mužská antikoncepcia je téma, ktorá nie je veľmi diskutovaná v spoločnosti. Čo o tejto téme vedia muži a aký majú na ňu názor, sa snažil zistiť český sociológ PhDr. Oldřich Čepelka. Na čo všetko prišiel a aké sú výsledky jeho prieskumu medzi mužmi?
Existuje mužská antikoncepcia? Dotazník pre mužov

Zdroj: súkr.archív

Mužská antikoncepcia - existuje vôbec?

Samozrejme a má mnoho podôb. Antikoncepciou je napríklad včasné prerušenie súlože alebo použitie kondónu, či dokonca trvalé prerušenie pohlavných žliaz. V súčasnosti sa však overuje celá rada ďalších spôsobov dočasnej a pritom bezpečnej a účinnej antikoncepcie. Český sociológ PhDr. Oldřich Čepelka preto v juni uskutočnil v Česku ojedinelý prieskum názorov mužov na tieto možbosti. Nešlo o ucelený prieskum sexuálneho života, ale iba o krátku sondu formou anonymnej ankety. Väčšina odpovedí síce prišla od českých mužov, no do prieskumu sa zapojilo aj niekoľko Slovákov.

Online prieskum medzi mužmi

Do prieskumu sa zapojilo 100 mužov vo veku od 18 rokov a viac. Z nich 70% je vo veku 34 rokov, teda to sú tí, ktorí k prejednávanej téme majú najviac čo povedať. Polovica dotazovaných má ukončenú vysokú školu a pracuje ako odborný pracovník, úradník alebo v inej duševnej profesii. Štvrtinu tvoria študenti a ostatok zvyšok ostatní muži vrátane živnostníkov, robotníkov alebo nezamestnaných.

Ide tak o rozmanitú vzorku mužov, ktorí sa k veci vyjadrili. A zobrali to celkom vážne, ako je vidieť z priemernej dĺžky vyplňovania jednotlivých otázok.

Aké sú výsledky prieskumu o mužskej antikoncepcii?

Muži účinnosť kondómu častokrát preceňujú

Požiadali sme respondentov, aby odhadli ako často ( v koľko % prípadov) zlyhá technika používania kondúmu a ako častao technika používania ženskej hormonálne antikoncepcie.

V odhade účinnosti kondómu sú muži príliš optimistickí. Mierna väčšina (55%) odhaduje výskyt zlyhania kondómu do 5% prípadov. Nejde o zlyhanie kondómov v laboratórnych podmienkach (tam číní cca 2%), ale v praxi, kedy táto technika niekedy z rôznych dôvodov zlyhá (pretrhnutý penis, skĺznutie, predčasné vybranie a pod.). V praxi sa odhaduje zlyhanie kondómu, resp. nechcené otehotnenie pri jeho použití, na 15 - 18%. Muži sa teda mýlia a účinnosť kondómu preceňujú.

Poznajú muži účinky ženskej hormonálnej antikoncepcie?

Respondenti mali ďalej odhadnúť, v koľkých percentách prípadov zlyhá ženská hormonálna antikoncepcia podávaná orálne (tabletka) - presnejšie, ako často žena otehotnie, aj keď sa dvojica spolieha na hormonálnu antikoncepciu. V skutočnosti je to asi v 9% prípadov, lebo v praxi sa stáva, že žena si tabletku zabudne vziať alebo sa v jej tele neuplatní kvôli akútnej hnačke a podobne. Väčšina mužov (71%) verí, že tabletka ochráni dvojicu minimálne v 95% prípadov súlože. To je blízko zmienenej praktickej skutočnosti. Celkovo je v skutočnosti najspoľahlivejšia vnútromaternicová hormonálna antikoncepcia.

Dve tretiny mužov si dobre uvedomuje, že ženská hormonálna antikoncepcia môže mať pre ženu závažné zdravotné následky.

V tejto súvislosti je zaujímavé, že polovica respondentov pri súloži nepoužíva kondóm, aj keby mohla. Buď si teda prajú oplodnenie partnerky alebo sa proste spoliehajú na ženu a na jej antikoncepciu.

Antikoncepcia

Pánske kondómy. | Zdroj: Shutterstock.com

Kúpili by si muži hormonálnu antikoncepciu?

Ďalšie otázky boli zamerané na mužskú antikoncepciu. Nešlo nám o trvalé znemožnenie oplodňovania (populárne nazývané kastrácia) ani o používanie kondómov, ale o iné spôsoby, ktoré sú v súčasnosti v štádiu laboratórnych (napr. na myšiach) alebo aj klinických štúdií (dobrovoľníci). Ide teda o skutočné, ale doposiaľ do praxe nezavedené možnosti.

Pýtali sme sa, či by si po prípadnej dohode s partnerkou kúpili hormonálnu mužskú antikoncepciu v tabletkách, pokiaľ by existovala, ide teda o obdobu ženskej tabletky, ktorú ženy bežne využívajú a muži ich k tomu tiež bežne nabádajú. O "mužskú tabletku" prejavila záujem takmer polovica opýtaných mužov. Autora prieskumu takýto nízky počet „záujemcov“ celkom prekvapil.

6 možností mužskej antikoncepcie

Dotazník sa ďalej venoval 6 spôsobom, ktoré sa vo svete teraz overujú.

  1. Injekcia priamo do semenovodu – mohla by byť účinná až 13 rokov
  2. Injekcia hormónov každé 2 mesiace do zadku – často vyvoláva akné a zmeny nálad, po ukončení antikoncepcie výnimočne aj nižšie množstvo spermií
  3. Genetická úprava – zásah do genómu, ktorý spôsobí, že sa spermie nedostanú do ejakulátu. Ide o bezbolestný spôsob a pravdepodobne trvalý účinok, no zatiaľ nie je zistené, či dedičné.
  4. Likvidácia spermií ultrazvukom – ultrazvuk zastavuje tvorbu spermií asi na 6 mesiacov
  5. Nehormonálna tabletka – zastavuje produkciu spermií pri zachovaní chuti na sex. Produkcia spermií sa začne obnovovať po niekoľkých mesiacoch od ukončenia liečby.
  6. Hormonálna tabletka s antiandrogénnymi chemickými látkami, ktoré nespôsobujú úplnú dočasnú neplodnosť, ale iba znižujú túžbu po sexe a potencii. Účinky nie sú trvalé, po vysadení lieku postupne odznievajú.

Najväčší záujem u mužov vzbudila nehormonálna tabletka

Najväčší záujem a súčasne najmenší odpor u mužov vzbudila nehormonálna tabletka: tretina opýtaných by ju určite alebo skôr používala a iná tretina nikdy. Ostatní skôr nie alebo nie v najbližších 12 mesiacoch. Tabletky majú vôbec u mužov skôr pozitívnu odozvu a ide tiež o intenzívne sa vyvíjajúci smer skúmania a testovania. Ako príklad uveďme, že jedna z účinných látok má „jednoduchý“ názov 11-beta-methyl-19-nortestosteron dodecylkarbonát a o úspešných štúdiách na dobrovoľníkoch referovala Lekárska univerzita vo Washingtone už minulý rok v marci.

Muži odmietajú možnosť genetických úprav kvôli "bezpečnému" sexu

Najväčšiu negatínu reakciu vzbudila možnosť genetických úprav. Je totiž možný zásah do genómu muža, možno preto, lebo by mohol mať trvalý účinok. Iba jeden z opýtaných by tento spôsob využil, naopak až 81 % nikdy nie a ostatní skôr nie alebo nie počas najbližieho roka.

Likvidácia spermií ultrazvukom ide za nehormonálnou tabletkou

Populárnejší spôsob u mužov je likvidácia smermií ultrazvukom, ktorá spája dve výhody. Účinok je iba dočasný a zákrok nie je invazívny (ako je injekcia alebo chirugické prerušenie semenovodov). Iba polovica mužov by túto metódu nikdy nepoužila, no celá štvrtina sa k nej prikláňa.

Najviac by teda muži pre seba akceptovali nehormonálnu tabletku a potom ultravuk. Najviac odmietajú zmenu genómu (vyradením dvoch z celkovo 20500 génov v ľudskej DNA). Tri ďalšie spôsoby sú v prijatí alebo neprijatí niekde medzi tým. To znamená, že väčšina mužov by ich nikdy neprijala a iba 1 až 5 zo 100 možno áno. Respondentov však bol taký malý počet, že nemôžeme s určitosťou tvrdiť, že v celej mužskej populácii by sa skutočne objavilo tak málo záujemcov – iba do 5%. Nehľadiac na to, že propagácia a vplyb partneriek by úmysly mužov zásadne zmenili ...

2 prekvapivé otázky v dotazníku k prieskumu

Dotazník bol doplnený o 2 otázky, ktoré ho mohli urobiť zaujímavejším pre respondentov. Respondentom sa položila otázka, či „mnohí šľachtici v 17. storočí boli presvedčení, že sa dcéry rodia z ľavého a synovania z pravého semenníka a preto si nechávali odstrániť ľavý semenník“. 40% opýtaných je presvedčených, že k tomu dochádzalo a 60% tomu naopak neverí. A viete, ako to bolo v skutočnosti? Správne uhádla práve tých 40% - mnoho šľachticov tomu naozaj verilo.

Vážna otázka sa týkala možného opatrenia proti mužom, ktorí znásilňujú ženy. Chirugické odstránenie či prerušenie pohlavných žliaz (kastráciu) vedie k doživotnému znemožneniu oplodnenia spermiami a spravidla aj k utlmeniu sexuálnej potreby. V tejto súvislosti sa PhDr. Čepelka opýtal na názor respondentov na prípady znásilnenia, neberúc do úvahy prípady znásilnenia vlastným manželom (k čomu bohužiaľ nezriedka dochádza). Tu sa mužská populácia vôbec nezhodla. 40% by súhlasilo s kastráciou páchateľov vo všetkých prípadoch (mimo manželského) znásilnenia. 43 % by bolo za kastráciu len u znásilnení spojených so zvlášť trýznivým prevedením. Ostatných 17% by nesúhlasilo s kastráciou v žiadnom prípade znásilnenia. Ako by ste sa k tejto otázke postavili vy?

Hoci sa do prieskumu zapojil menší počet respondentov, prináša určitý obraz o informovanosti mužov

Na záver musíme upozorniť, že išlo skutočne iba o anketu – odpovedal iba ten, kto chcel a o akcii sa dozvedel – a že vzorka 100 respondentov je veľmi malá pre nejaké zovšeobecňovanie výsledkov. Avšak určitý obraz o názoroch a informovanosti mužov poskytuje a rovnako tak môže byť podnetom pre zamyslenie sa i vás ostatných.