COVID-19 a letná sezóna: Ako si nepriniesť koronavírus z kúpaliska? Dodržiavajte tieto zásady!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil zásady bezpečného kúpania sa pre verejnosť. Musíte na kúpalisku nosiť rúško a dodržiavať rozostupy? Môže sa koronavírus prenášať vodou na kúpalisku?
Môže sa koronavírus šíriť vo vode na kúpalisku?

Zdroj: Pexels.com

Pandémia COVID-19 ovplyvňuje aj letnú kúpaciu sezónu 2020 a pobyt na prírodných či umelých kúpaliskách bude tento rok iný ako po ostatné roky.

ÚVZ SR pravidelne aktualizuje svoje odporúčania pre návštevníkov kúpalísk a zverejnil aj zásady zdravotne bezpečného kúpania.

Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou nákazou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie,“ uvádza v stanovisku hlavný hygienik SR Ján Mikas

COVID-19: Ako sa zodpovedne správať na kúpalisku?

  • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia, ohrozujete tým seba aj ostatných.

  • Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky. Na častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celého pobytu na kúpalisku u seba aj detí, a vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.

  • Pri pobyte na voľných oddychových plochách odporúča ÚVZ SR dodržiavať odstup 2 metre od okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín či domácností.

  • Dvojmetrové odstupy sú odporúčané dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska – bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a pod.

  • Vyhýbajte sazoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.

  • Uprednostňujte bezkontaktné platby.

  • Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.

Na kúpalisku nemusia nosiť rúška návštevníci ani zamestnanci.

Kvalita vody na kúpaliskách

Najbezpečnejšie je navštevovať [oficiálne prevádzkované a schválené kúpaliská, na ktorých okrem kvality vody RÚVZ kontrolujú aj dodržiavanie ďalších povinností, ktoré im vyplývajú z legislatívy, a prírodné vodné plochy, ktoré sú RÚVZ monitorované.

Kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou zabezpečujú prevádzkovatelia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor a na najviac využívaných prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch monitorovanie kvality vody na kúpanie. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, sú monitorované orientačne – jeden až trikrát za kúpaciu sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie, “ vysvetlil hlavný hygienik.

Pred návštevou kúpalísk s povolenou prevádzkou sa informujte o ich aktuálnom stave. Aktuálne výsledky kontrol uverejňuje ÚVZ SR počas letnej kúpacej sezóny pravidelne v týždňových intervaloch na svojom webe.


Mohlo by vás zaujímať:

Ľudia s najcitlivejšou kožou sa na slnku spália už za 5 minút! 6 dôležitých otázok o slnečnom žiarení, odpovedá dermatologička

Lekárka vysvetľuje: toto sú dôvody, prečo vám v lete opúchajú nohy!