Používanie tabletov a smartfónov s dotykovými displejmi mení funkcie detského mozgu, tvrdia vedci v novej štúdii

Mohlo by sa zdať, že skorá skúsenosť so smartfónmi a tabletmi deťom prospieva. Tím britských psychológov však prišiel k iným záverom.
vplyv používanie smartfónov a tabletov na detský mozog

zdroj: pikist.com

Vplyv smartfónov a tabletov na detský mozog

Pokiaľ deti patria k nadpriemerne častým používateľom zariadení s dotykovými displejmi, poradia si s ľahšou úlohou v kratšom čase než deti, ktoré majú k týmto technológiám obmedzený prístup.

Také sú v stručnosti výsledky štúdie britských detských psychológov pod vedením Tima Smitha z Londýnskej univerzity, publikované v poprednom lekárskom časopise JAMA Pediatrics.

Mohlo by sa zdať, že skorá skúsenosť so smartfónmi a tabletmi deťom prospieva. Psychológ Tim Smith a jeho spolupracovníci si tým ale nie sú tak úplne istí.

Došli k záveru, že hry na dotykových displejoch pozmenili batoľatám pozornosť. Špeciálnym zariadením sledujúcim pohyb očí detí počas testu odhalili, že používanie dotykových displejov vedie u detí k rozptýlenejšiemu pohľadu.

Batoľatá vďaka tomu vyriešili v kratšom čase ľahší typ úlohy. Pri zvládnutie ťažšej úlohy im už rozptýlenejší pohľad nepomáhal, ale ani ich nijako zvlášť nehandicapoval.

"Teraz musíme zistiť, či táto zmena pozornosti prinesie deťom v každodennom živote výhody, alebo im bude naopak na škodu. Je dôležité, aby sme vedeli, ako maximalizovať prínosy a minimalizovať ich negatívne dopady, "vysvetľuje ďalšie plány výskumného tímu jeho členka Rachel Bedfordová z Univerzity v Bathe.

Poruchy sústredenia a spánku u detí

Detskí psychológovia sú zajedno v tom, že batoľatá by nemali sledovať televíziu. Bez ohľadu na typ relácie sa toho deti z obrazovky naučia len veľmi málo.

V neskoršom veku však trpia malí televízni diváci poruchami sústredenia a spánku. Dotykové displeje vyžadujú od detí väčšiu aktivitu ako pasívne sledovanie televízie.

Niektoré štúdie dokonca zistili, že batoľatám s prístupom k smartfónom a tabletom sa rýchlejšie rozvíja jemná motorika ruky.

Tím Tima Smitha ale preukázal, že hra s dotykovými displejmi so sebou nesie poruchy spánku podobne ako sledovanie televízie. Deti ťažšie zaspávajú a spia kratšiu dobu.

"Prvé roky života sú u detí kritické pre vývoj schopnosti sústrediť pozornosť na relevantné informácie a ignorovať rušivé javy. Tieto zavčas získané schopnosti sú následne dôležité pre zvládnutie školskej dochádzky. Existujú obavy, že používanie dotykových displejov môže mať u detí negatívny dopad na ich schopnosť sústredenia, nie sú však zatiaľ z veľkej časti podložené hmatateľnými dôkazmi, " uviedol psychológ Smith.

Rad štúdií už preukázal, že prostredníctvom dotykových displejov si deti osvojujú informácie účinnejšie než pasívnym sledovaním televízie.

Smartfóny a tablety však nemusia narušovať psychický rozvoj detí tým, čo na nich deti robia, ale tým, od čoho ich hra na dotykovom displeji odláka. Zapálenie detskí televízni diváci či mobilní a tabletoví hráči, sa však v konečnom dôsledku menej hýbu.


Mohlo by vás zaujímať:

Psychologička o návrate detí do škôl: Deťom sa bude možno ťažko opúšťať priestor, ktorý si doma vytvorili

Depresia u tehotných žien ovplyvňuje starnutie mozgu detí, zistila česká neurovedkyňa