Pohlavne prenosné choroby sa netýkajú len divokých mladých ľudí, podľa vedcov ohrozujú hlavne ľudí nad 45 rokov!

Sexuálne správanie ľudí sa podľa odborníkov zmenilo. V posledných desaťročiach sledujú nárast starších ľudí, ktorí sa stále aktívne oddávajú milostným radovánkam.
sexuálne prenosné choroby sa týkajú aj staršej generácie

Zdroj: Pixabay.com

Sex je pre starnúcu populáciu bežnou súčasťou života

Ľudia stredného veku čelia väčšiemu riziku nákazy pohlavne prenosnými chorobami. Uvádza to štúdia vedcov z Veľkej Británie, Holandska a Belgicka.

Podľa nich za to môže nedostatočná edukácia ohľadom prevencie a pocit hanby. V spoločnosti panuje stigma, že sex pre starnúcu populáciu už nie je bežnou súčasťou života.

Dáta za posledné desaťročie pritom upozorňujú na vzrastajúce počty sexuálne aktívnych ľudí staršieho veku.

Najčastejším dôvodom nepoužívania akejkoľvek ochrany pri sexe bolo, že sa respondenti označovali za monogamných. Potom nasledoval názor, že im už nehrozí riziko otehotnenia, a tak nie je potrebné používať ochranu.

"Najohrozenejšou skupinou sú ľudia starší ako štyridsaťpäť rokov, ktorí sa napríklad po rokoch monogamného partnerstva vrhajú do nových vzťahov. U žien navyše prichádza menopauza, a tak nevenujú hrozbe nechceného tehotenstva pozornosť, avšak potrebnú váhu neprikladajú ani možnej infekcii pohlavne prenosnými chorobami,"vysvetľuje psychológ Ian Tyndall z britskej Univerzity v Chichester.

Sexuálne správanie ľudí sa zmenilo

Ako píše server CNN, odborníci z iniciatívy SHIFT (Sexual Health in Over Forty Fives) skúmali 800 dospelých jedincov na južnom pobreží Anglicka a v severných oblastiach Belgicka a Holandska.

Takmer 80% ľudí zaradených do výskumu sa zaraďovalo do tzv. všeobecnej populácie vo veku 45 až 65 rokov, zatiaľ čo 58% sa radilo k sociálne a ekonomicky oslabenej skupine vo veku 45-54 rokov.

Išlo napríklad o bezdomovcov, prostitútky či cudzincov. A práve tí čelia podľa odborníkov najväčšiemu riziku.

Viac ako 50% opýtaných zo všeobecnej populácie aj zo sociálne a ekonomicky znevýhodnenej skupiny, nikdy neabsolvovalo test na pohlavne prenosné choroby.

"Dôvodom, prečo vyšetrenie nepodstúpili, bol pocit hanby. Veľkou prekážkou v prístupe ľudí k návšteve lekára je spoločenská stigma, že sex už nie je aktívnou súčasťou ich života, "upozornila Tess Hartlandová, asistentka projektu SHIFT.

Pritom podľa odborníkov sa významne zmenilo sexuálne správanie medzi ľuďmi. V posledných desaťročiach sledujú nárast u starších ľudí, ktorí sa stále aktívne oddávajú milostným radovánkam.


Mohlo by vás zaujímať:

Ako môže mať žena dobrý sex v každom veku?

10 spôsobov, ako sa vysporiadať s bolestivým sexom