Každú prácu je potrebné vyvažovať relaxom

Každá fyzická a psychická činnosti by mala byť vyvažovaná relaxom. Nedostatok odpočinku či spánku zvyšuje pocit únavy a oslabuje imunitu. Každý človek by si mal po namáhavej práci dostatočne oddýchnuť a zregenerovať svoje telo i myseľ.

Pracovná záťaž sa hodnotí prostredníctvom charakteristiky konkrétnej činnosti. Nárazová práca, práca pod časovým tlakom, rýchle pracovné tempo, monotónnosť práce či veľká zodpovednosť zaťaží a vyčerpá rovnako, či sa venujete fyzickej, alebo psychickej činnosti.

Práce vo výškach, napríklad na lešení, je nutné kompenzovať pokojným oddychom. Pojazdné lešenie vyžaduje od pracovníka značné fyzické dispozície, veľkú sústredenosť a dostatok síl.

Pracovné odevy a obuv

Práca vo výškach na pojazdnom lešení sa považuje za rizikovú prácu, ktorá je telesne i duševne náročná. Najmä na vonkajších lešeniach vyžaduje kvalitné pracovné pomôcky a vhodné oblečenie.

Potrebné teplo pri práci v exteriéri poskytne hrejivá spodná bielizeň, lyžiarske bundy a zateplená pracovná obuv. Špeciálnu obuv si však vyžadujú najmä nohy, ktoré trpia rôznymi deformitami.

Napríklad hallux valgus – vbočený palec je dobré opatriť počas pracovnej činnosti chráničom.

Bandáž zabezpečí správne postavenie palca a chráni ho pred otlakmi, no v obuvi musí mať chránič dostatok priestoru.

Medzi základné ochranné prostriedky pracovníka, ktorý pracuje vo výškach či na lešení, patrí nielen kvalitná pracovná obuv, ale tiež špeciálna ochrana hlavy a rúk. Na pojazdnom lešení sa žiaden človek nezaobíde bez prilby a pracovných rukavíc.

Duševná hygiena

Po akejkoľvek namáhavej práci je potrebné venovať pozornosť duševnej hygiene. Pokiaľ vás prepadne zlá nálada, tú najlepšie zaženie príjemná aktivita.

Zabehnutú rutinu nahraďte niečím zaujímavým - návštevou kina, divadla, posedením s priateľmi, počúvaním hudby, čítaním knihy, prechádzkou v prírode, alebo športovaním. Fyzické a psychické zdravie sú spojené nádoby.

Pokiaľ nefunguje jedno, nemôže fungovať ani druhé, preto obom zložkám zdravia je potrebné venovať náležitú pozornosť. Práca má byť vyvažovaná dostatočným spánkom a relaxom.

Nedostatok spánku a odpočinku oslabí telo aj myseľ. Práce vo výškach, napríklad na lešení, je nutné kompenzovať rovnako, ako psychickú prácu, len iným spôsobom.

Pri žiadnej práci neradno podceňovať vhodný typ oblečenia, ani obuvi. Obzvlášť pri deformitách nôh – napríklad pri často sa vyskytujúcom vbočenom palci, je ideálne používať bandáž.

A vhodnú obuv a odevy je nutné doplniť o všetky potrebné ochranné pomôcky, aby každá práca bola čo najbezpečnejšia a nespôsobovala ujmy na zdraví.