Kryoanalgézia: liečba bolesti s využitím efektu nízkej teploty

Bolesť je signálom, že v organizme človeka dochádza k určitej nerovnováhe, narušeniu „nastaveného poriadku“. Ide o ochrannú a zároveň obrannú reakciu organizmu s cieľom vynaložiť úsilie na to, aby sa stav vrátil do normálu. Liečba bolesti zahŕňa množstvo prístupov. Jeden z nich spočíva vo využití efektu chladu, ktorý je človeku známy už oddávna.

Prvé písomné záznamy pochádzajú už od Hippokrata a starovekých Egypťanov. Preslávený stredoveký lekár Avicenna využíval nízke teploty v predoperačnej a pooperačnej liečbe bolesti.

Významným míľnikom sa stali napoleonské vojny, kedy chirurgovia pozorovali pomerne dobrú znášanlivosť amputácií končatín u napoly zmrznutých vojakov.

Využitie tzv. kryoanalgézie postupom času naberalo na kvalite a vznikali ďalšie sofistikované formy zmrazovania tkanív s cieľom ovplyvnenia bolesti.

Dnešné prístroje umožňujú kontrolované zmrazenie nervových štruktúr s dlhodobým efektom, ale zároveň aj s kompletnou regeneráciou nervov v určitých časových intervaloch.

Mechanizmus kryoanalgézie

Kryoanalgézia je liečebná metóda založená na dočasnom prerušení senzorických funkcií vo vybraných štruktúrach nervovej sústavy aplikovaním nízkej teploty.

Využíva proces analgézie, počas ktorého ľadové kryštály vytvorené kryochirurgickým systémom spôsobia deštrukciu tých súčastí nervového tkaniva, ktoré prenášajú informácie o bolesti.

Kryoanalgézia nepoškodzuje nervové štruktúry trvale, a preto sa nervové tkanivá môžu pomaly regenerovať bez rizika vzniku pooperačného neurómu.

Rýchlosť dorastania regenerujúcich nervových vlákien je asi 1 mm za deň, takže konečné obnovenie vedenia do cieľovej štruktúry závisí od kvality zmrazenia.

Aj keď sa periférne nervové štruktúry po niekoľkých týždňoch obnovia, funkčnosť senzorického nervu zostáva stále zablokovaná. K úplnej obnove senzorického nervu vrátane jeho funkčnosti dochádza do 6-12 mesiacov po kryoanalgézii, čím sa zlepšuje kvalita života pacienta – života bez bolesti.

Kryoanalgézia: liečba bolesti s využitím efektu nízkej teploty

Zdroj: archív EuroPainClinics

Kryoanalgézia pri liečbe bolesti kolenného kĺbu

V oblasti liečby bolesti veľkých alebo synoviálnych kĺbov sa kryoanalgézia využíva ako súčasť špeciálneho miniinvazívneho výkonu, pri ktorom sa kombinuje technika pulznej rádiofrekvencie s následnou kryoabláciou.

Metóda poskytuje pacientom dlhotrvajúci efekt úľavy od bolesti a používa sa najčastejšie pri liečbe bolesti kolena pri pokročilej osteoartróze.

Osteoartróza je jednou z hlavných príčin chronickej bolesti, ktorou trpí celosvetovo viac ako 250 miliónov osôb, pričom takmer 68 % vo veku od 55 rokov vyššie vykazuje röntgenologický nález osteoartritických zmien.

Signifikantné bolesti a funkčné problémy sa vyskytujú až u 30 % týchto pacientov.

Pri pokročilých štádiách osteoartrózy (štádiá 3 a 4) dochádza v kolennom kĺbe k množstvu degeneratívnych zmien, ako je markantné zúženie až vymiznutie kĺbovej štrbiny, sklerotické zmeny a deformity kostných štruktúr, výrazné osteofyty až ložiskové kostné nekrózy.

V dôsledku týchto zmien je pre kolenný kĺb typická strata jeho funkčnosti, pohyblivosti, stuhnutosť, opuch, krepitus (zvuk drhnúcich kostí) a bolesť vystreľujúca do spádových oblastí na rovnakej nervovej dráhe ako postihnutý kĺb.

Kryoanalgézia: liečba bolesti s využitím efektu nízkej teploty

Zdroj: : archív EuroPainClinics

Pulzná rádiofrekvenčná liečba s následnou kryoabláciou

Pulzná rádiofrekvenčná liečba, ktorá predchádza kryoablácii, využíva prerušované aplikácie krátkodobo pôsobiacich elektrických impulzov vo vysokej frekvencii intraartikulárne alebo ku genikulárnym nervom.

Pri aplikácii teplota v oblasti cieľového tkaniva neprekročí 42 °C, a tým pádom nedochádza k deštrukčnému efektu v tkanive. V prípade nervového tkaniva ide o tzv. neuromodulačnú liečbu, keď elektrický prúd nervové tkanivo nepoškodzuje, iba moduluje vedenie bolestivých nervových vzruchov.

Nízka teplota aplikovaná pri kryoablácii ovplyvňuje dráhy bolesti na úrovni senzorických (zmyslových) nervov. Proces zmrazenia zmení štruktúru povrchových častí nervu, avšak nepoškodzuje vnútorné nervové vlákna a bunky, ktoré si zachovávajú regeneračnú schopnosť.

Po regenerácii je možné, že dôjde k obnoveniu zmyslovej funkcie bez existencie pôvodnej bolesti, prípadne je možné výkon opakovať. Výkon sa vykonáva pod kontrolou navigáciou RTG alebo USG.

Klinické výhody a benefity výkonu

Pulzná rádiofrekvencia s následnou kryoabláciou je minimálne invazívny a bezpečný postup, odporúčaný obzvlášť v prípadoch, keď sa tradičné metódy liečby bolesti prejavujú ako neuspokojivé.

Ide o perkutánny (cez kožu vedený) výkon s množstvom klinických výhod. Nedochádza k vzniku sekundárnej bolesti – neurómu (bolestivý stav spojený so vznikom benígneho nervového nádoru); použitie preukazuje vysokú účinnosť znížením bolesti od 6 mesiacov do 2 rokov.

Nevzniká riziko proliferácie a obliterácie ciev, dochádza k regenerácii nervu, nevzniká jazvovité tkanivo a významne sa znižuje až eliminuje nutnosť užívania analgetík.

Miniinvazívny výkon pulznej rádiofrekvencie s následnou kryoabláciou poskytujú špecializované pracoviská EuroPainClinics v Bratislave, Bardejove a Košiciach.


Prečítajte si aj:

Hernia medzistavcovej platničky a koreňový syndróm

Liečba bolesti chrbta: endoskopické operácie platničiek