COVID-19 môže viesť k post-pandemickej vlne srdcového zlyhávania, varujú odborníci

Pandémia koronavírusu a strach pacientov pred návštevou ambulancií a nemocničných zariadení spôsobili, že pacienti rušili termíny u svojich kardiológov. Lekári u pacientov evidujú zhoršenie ich zdravotného stavu v porovnaní s obdobím pred pandémiou.
pandémia kardiovaskulárnych ochorení

Zdroj: Pixabay.com

Práve srdcové zlyhávanie patrí medzi tie diagnózy, ktoré sa najviac podieľajú na hospitalizáciách. V roku 2019 bolo s touto diagnózou prijatých v slovenských nemocniciach až 28 700 pacientov .

Pandémia koronavírusu a strach pacientov pred návštevou ambulancií a nemocničných zariadení spôsobili, že pacienti rušili termíny u svojich kardiológov.

Prieskum realizovaný medzi slovenskými kardiológmi napovedá, že až takmer 20 % plánovaných kontrol u kardiológov, bolo zo strany pacientov zrušených, čo môže mať dopad na vývoj ochorenia.

Približne polovica dopytovaných kardiológov uviedla, že u pacientov evidujú zhoršenie ich zdravotného stavu v porovnaní s obdobím pred pandémiou.

Odborníci zároveň upozorňujú aj na to, že po COVID-e môže prísť „epidémia“ srdcových zlahávaní, ako následok negatívnych dopadov COVID- 19 na srdcový sval.

Čo je to chronické srdcové zlyhávanie a ako sa prejavuje?

Aj keď sa za ostatné roky zvýšila miera informovanosti verejnosti o symptómoch tohto ochorenia, Slováci si prejavy chronického srdcového zlyhávania stále mýlia s príznakmi infarktu.

Správne a včasné rozpoznanie príznakov a skoré zahájenie liečby môže pacientovi výrazne pomôcť žiť dlhší a kvalitnejší život napriek ťažkej diagnóze, akou je chronické srdcové zlyhávanie. Aj preto je dôležité, aby si pacienti všímali príznaky ochorenia a kontaktovali svojho lekára,“ hovorí doc. Gonçalvesová.

Chronické srdcové zlyhávanie vzniká vtedy, keď srdce „nevládze“ uspokojiť požiadavky tkanív organizmu na prívod kyslíka. Ide o dlhodobé a invalidizujúce ochorenie s vysokou úmrtnosťou, ktoré sa prejavuje najmä zhoršujúcou sa dýchavicou a hromadením tekutín v telesných dutinách a tkanivách, kam tekutiny prestupujú pri nedostatočnom prečerpávaní krvi srdcovým svalom („vodnatieľka“).

Medzi typické symptómy patrí dýchavica, opuch končatín – najmä členkov a celková slabosť a únava. Miera prežívania pacientov s týmto ochorením je veľmi nepriaznivá. Až polovica pacientov totiž zomiera v priebehu 5 rokov,“ hovorí doc. Gonçalvesová.

Nakoľko sa diagnóza chronického srdcového zlyhávania týka najmä seniorov nad 65+ rokov, dôležité je, aby si ich blízki – deti či vnúčatá všímali príznaky tohto ochorenia u svojich rodičov a starých rodičov a dbali na to, aby čím skôr vyhľadali pomoc lekára.