Prekonanie ochorenia COVID-19 zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení, potvrdili vedci v rozsiahlej štúdii

Srdcovo-cievne ochorenia sú v celom vyspelom svete dlhodobo najčastejšou príčinou smrti. Približne každý štvrtý človek zomiera práve na ne.
COVID-19 a srdcovo-cievne ochorenia

Zdroj: Freepik.com

Z rozsiahlej štúdie amerických vedcov vyplýva, že u osôb, ktoré prekonali COVID-19, existuje zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárnych komplikácií počas prvého mesiaca až roku po nákaze.

Medzi najčastejšie komplikácie patria srdcové arytmie, zápaly srdca, krvné zrazeniny, mŕtvica, ischemická choroba srdca, srdcový infarkt, srdcové zlyhanie, alebo dokonca smrť.

Podľa štúdie vedcov z Washington University School of Medicine, ktorá bola uverejnená v odbornom časopise Nature Medicine, sa tieto problémy objavujú aj u predtým zdravých ľudí aj u tých, ktorí mali len mierny priebeh ochorenia.

Chceli sme nadviazať na náš predchádzajúci výskum dlhodobých dopadov covidu a pozrieť sa bližšie na to, čo sa deje v ľudských srdciach. A videli sme veci, ktoré naozaj nie sú dobré. Covid-19 totiž môže viesť k závažným kardiovaskulárnym problémom, a dokonca aj k smrti. Srdce sa po poškodení neregeneruje. Ide teda o ochorenia, ktoré ovplyvnia ľudí na celý život,“ uviedol hlavný autor štúdie doktor Ziyad Al-Aly.

Práve srdcovo-cievne ochorenia sú v celom vyspelom svete dlhodobo najčastejšou príčinou smrti. Približne každý štvrtý človek zomiera práve na ne.

Najzaujímavejšie ale je, že srdcové problémy sa po covide-19 objavujú aj u ľudí, ktorí nikdy žiadne nemali a boli teda považovaní za málo rizikových. Naše údaje ukázali zvýšené riziko poškodenia srdca u mladých aj starých ľudí, mužov i žien, černochov, belochov – u všetkých rás. A tiež u ľudí s obezitou, aj ľudí bez obezity, ľudí s cukrovkou aj bez nej, ľudí s predchádzajúcim srdcovým ochorením aj bez predchádzajúceho srdcového ochorenia, ľudí s miernym aj vážnym priebehom covidu,“ vysvetľuje vedec rozsah problému.

Podľa vedcov COVID-19 zvýšil výskyt kardiovaskulárnych problémov o štyri percentá.

Niekto by si mohol myslieť, že štyri percentá sú nízke číslo, ale vzhľadom na rozsah pandémie to tak naozaj nie je. Len v USA znamená zhruba tri milióny ľudí, ktorí utrpeli kardiovaskulárne komplikácie spôsobené covidom-19, “ uzatvára vedec.

Od začiatku pandémie sa ochorením COVID-19 nakazilo viac ako 380 miliónov ľudí na celom svete.


Mohlo by vás zaujímať:

Kardiologička: Pri ochorení COVID-19 môže dôjsť k poškodeniu srdca na rôznych úrovniach