Obujte si dnes ponožky rôznych farieb či veľkostí, podporíte tak iniciatívu šírenia povedomia o Downovom syndróme

21. marca 2022 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva svojich sympatizantov na celom svete, aby vlastnými aktivitami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách.
Svetový deň Downovho syndrómu

Zdroj: súkr.archív

Tento rok sa kampaň #WDSD nesie v znamení „Inklúzia znamená...“ (#inclusionmeans). Deklaruje, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú byť na okraji spoločnosti, ale sú súčasťou nás všetkých.

Ľudia s Downovým syndrómom majú byť v centre záujmu spoločnosti nielen v tento deň, ale počas celého roka, aby sa stali prirodzenou súčasťou našich životov.

Témou „Inklúzia znamená...“, ktorá v týchto dňoch rezonuje v médiách a na sociálnych sieťach, a ku ktorej sa vyjadrujú aj samotní ľudia s Downovým syndrómom a tí, ktorí im dali šancu a prijali ich do svojich školských, športových či pracovných tímov, chceme ukázať, že prijatie človeka s Downovým syndrómom je obohacujúce pre všetky strany a túto spoločnosť jednoznačne poľudšťuje“, hovorí Mária Srnáková zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Ľudí s Downovým syndrómom vnímam ako láskavých, empatických, ľudských a oddaných priateľov. Robia svet rozmanitejší, zaujímavejší a nápaditejší. Pracujú v reštauráciách, v rôznych službách, sú svedomití a lojálni zamestnanci. O svojom talente nás presviedčajú na medzinárodných súťažiach v tanci, športe, či výtvarnom umení. Je v nich veľký potenciál. Verejnosť by mala dať šancu sebe aj im na bližšie spoznanie sa a rovnocenné partnerstvo s rešpektom“, hovorí Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike.

V kontexte súčasnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine potreba prijatia a pochopenia ľudí má ďalší silný rozmer.

V týchto dňoch nesmieme zabúdať, že prichádzajú na Slovensko ľudia s špecifickými potrebami. Nielen individuálne, ale už nás kontaktujú aj veľké organizované skupiny ľudí so zdravotným znevýhodnením. Máme nádej, že aj 10 rokov cieleného zvyšovania povedomia o potrebách ľudí s Downovým syndrómom, pripravilo našu verejnosť na prijatie aj tých najzraniteľnejších utečencov.“ dodáva Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Aj v roku 2022 sa v rámci iniciatívy #PonozkovaVyzva oblečte 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporíte tak iniciatívu šírenia povedomia o Downovom syndróme.