Neliečený diabetes u detí vedie v dospelosti ku zdravotným komplikáciám

Chronické metabolické ochorenie diabetes postihuje aj deti. Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje viac ako 2 000 detských diabetikov liečených inzulínom, pričom 70 % z nich musí dostávať inzulín minimálne trikrát denne. Kontinuálna terapia, čiže zavedenie inzulínovej pumpy, bola realizovaná u vyše 700 mladistvých do devätnásteho roku života.
detská cukrovka

Zdroj: Pexels.com

Ak sa podarí cukrovku odhaliť a úspešne liečiť včas, nemusí výraznejšie ovplyvniť kvalitu života v dospelosti. Avšak stále platí, že ľudia, u ktorých sa diabetes prejavil v detstve, sú počas celého života náchylnejší na ochorenia.

Detská cukrovka je chronické ochorenie metabolizmu inzulínu. V prípade detských a dospievajúcich pacientov ide prevažne o autoimunitnú cukrovku 1. typu.

Ich pankreas, podžalúdková žľaza, neprodukuje dostatok hormónu inzulínu, v dôsledku čoho nebezpečne stúpa hladina glukózy v krvi. Cieľom liečby je dostať a udržať hladinu glukózy v krvi pod kontrolu. Cukrovka tak mení život nielen malému pacientovi, ale celej rodine.

Diabetik nemôže zjesť kedy chce a čo mu napadne. Musí si počítať sacharidové jednotky - cukor v každej zjedenej porcii, musí si monitorovať hladinu krvnej glykémie a dávkovať si inzulín tak, aby nemal glukózy v krvi ani veľa, ale ani málo. A to platí už aj u najmenších v rannom detstve, pričom choroba si vyžaduje celoživotnú úpravu životosprávy, a to ako v oblasti stravovania, tak aj pohybu.

Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje podľa posledných štatistických zistení u detských pacientoch od 0 do 18. roku života viac ako 2-tisíc detských diabetikov liečených inzulínom.

Z posledných štatistických dát sa ukazuje, že v diabetických ambulanciách sa u nás liečilo viac ako 1 400 detí v intenzifikovanom režime. To znamená, inzulín dostávali v troch a viacerých denných dávkach s následným monitorovaním hladiny krvnej glykémie. Kontinuálna terapia dieťaťa (zavedenie inzulínovej pumpy) bola realizovaná u viac ako 700 mladistvých do devätnásteho roku života.

Počet pravidelne sledovaných pacientov (dispenzarizovaných) malých diabetikov vo veku od 5 do 14 rokov s diagnózou zistenou v danom roku postupne rastie. V praxi to vyzerá tak, že v roku 2016 v ambulanciách evidovali 134 nových malých pacientov, v roku 2017 ich už bolo 148 a v roku 2018 hlásili lekári 156 detí, ktorým v tom roku odhalili cukrovku, v roku 2019 počet tento počet narástol na 164 detí.

Trend sa potvrdzuje aj pri posledných štatistických zisteniach v roku 2020, kedy bolo v diabetologických ambulanciách zaznamenaných 294 nových malých pacientov vo veku od 5 do 14 rokov.