Prednostka kardiologickej kliniky: Srdcové zlyhávanie si pacienti často zamieňajú s inými ochoreniami, dokonca aj so starnutím

Kardiovaskulárne ochorenia zostávajú na Slovensku podľa OECD najvýznamnejšou príčinou smrti. Ročne u nás zomrie na srdcovo-cievne ochorenia asi 25-tisíc ľudí. Z toho dve tretiny úmrtí súvisí so srdcovým zlyhávaním.

Zdroj: nusch.sk, freepik.com

Práve miera prežívania pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním je na Slovensku veľmi nepriaznivá. Až polovica z nich totiž zomiera v priebehu 5 rokov od stanovenia diagnózy. Problémom je, že ochorenie sa v mnohých prípadoch odhalí až v rámci prvej hospitalizácie.

Odborníci však upozorňujú, že ak by boli lepšie manažované iné ochorenia ako vysoký krvný tlak alebo cholesterol, znížila by sa miera hospitalizácií, úmrtí, ale aj náklady štátu na liečbu a starostlivosť o pacientov so srdcovým zlyhávaním.

Srdcové zlyhávanie je stav, pri ktorom srdce z rôznych dôvodov, napr. nekontrolovaná hypertenzia, prekonanie infarktu myokardu, zoslabne alebo sa zmení tak, že nedokáže vykonávať svoju základnú činnosť, a teda dodávať všetkým orgánom tela potrebné množstvo krvi.

Pacienti sú slabí, nevýkonní, veľmi rýchlo sa unavia, aj akékoľvek jednoduché aktivity sú sprevádzané dýchavičnosťou. Srdcové zlyhávanie je stav, ktorý si pacienti často zamieňajú s inými ochoreniami alebo dokonca so starnutím. V mnohých prípadoch sa preto diagnóza odhalí až v rámci prvej hospitalizácie, ktorej sa pri neliečených srdcovo-cievnych ochoreniach nedá vyhnúť,“ vysvetľuje doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti a prednostka kardiologickej kliniky LF UK a NÚSCH.

Na Slovensku je nemocničná úmrtnosť na srdcové zlyhávanie 2x vyššia ako pri cievnej mozgovej príhode a 3x vyššia ako pri akútnom infarkte myokardu.

Hospitalizácia je pri srdcovom zlyhávaní závažná nielen preto, že 9% pacientov ju neprežije vôbec, ale po prepustení z nemocnice by mal pacienta včasne vyšetriť špecialista, ideálne do dvoch týždňov, aby posúdil vývoj zdravotného stavu a upravil liečbu. A tu nastáva problém, pretože špecialistov je tak málo, že sme radi, ak sa k nim pacient dostane do dvoch mesiacov,“ uvádza MUDr. Peter Lesný, PhD., predseda pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Zatiaľ čo počet hospitalizácií, ktorým sa dalo predísť, v prípade astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP), bol v roku 2017 mierne pod priemerom EÚ, miera hospitalizácií na Slovensku pre srdcové zlyhávanie, bola takmer dvojnásobná ako priemer EÚ.

Náklady na hospitalizáciu pacientov so srdcovým zlyhávaním sú rovnaké ako pri iných ochoreniach, navyšujú sa však opakovanými hospitalizáciami, ktoré sú pre srdcové zlyhávanie príznačné.

Po prepustení z nemocnice sa do dvoch mesiacov vráti až 15% pacientov. Ďalším problémom je pohospitalizačná ambulantná starostlivosť. Až tretina pacientov sa po prepustení z nemocnice dostane k špecialistovi neskôr ako po 40 dňoch,“ hovorí MUDr. Ingrid Dúbravová, riaditeľka odboru interných revíznych činností Union zdravotnej poisťovne.

V otázke prevencie a predchádzania srdcovo-cievnych ochorení, akým je aj chronické srdcové zlyhávanie, sa odborníci zhodujú, že Slováci si neuvedomujú vlastnú zodpovednosť za zdravie.

Len približne tretina pacientov pravidelne absolvuje preventívne prehliadky u všeobecného lekára, v rámci ktorých je možné mnohé, preventabilné ochorenia odhaliť včas. Podľa doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, sa na Slovensku preceňuje aj úloha zdravotného systému. Výsledky viacerých západných krajín dokazujú, že zníženie kardiovaskulárnej mortality nesúvisí len s kvalitným systémom zdravotnej starostlivosti, ale najmä s investíciami do vzdelania, pohybu a zdravej stravy.

Štatisticky je srdcové zlyhávanie ochorenie, ktoré sa typicky vyskytuje najmä u seniorov okolo 65. roku života, ale nevyhýba sa ani mladším pacientom. U nich môže mať srdcové zlyhávanie súvis s vrodenými alebo počas života získanými ochoreniami.

Pacienti by mali spozornieť, ak sa u nich prejavuje najmä výrazná dýchavica, pri aktivitách, ktoré ešte pred polrokom bez problémov vykonávali. Medzi ďalšie príznaky patrí opuch členkov, v dôsledku zadržiavania vody v tele, celková slabosť a únava.