CHOCHP - Chronická obštrukčná choroba pľúc

CHOCHP je skrátený výraz pre ochorenie známe ako chronická obštrukčná choroba pľúc. Postihuje dlhodobých fajčiarov a postupne im znemožňuje dýchanie. Liečba spomaľuje postup ochorenia.

Fajčenie a CHOCHP Zdroj foto: Shutterstock.com

Definícia a princíp fungovania

Chronická obštrukčná choroba pľúc je chorobný stav, charakterizovaný obštrukciou dýchacích ciest s tendenciou progresovať.

Čo sa deje v dýchacích cestách a pľúcach, ak sú trvalo vystavené škodlivým látkam?

Fajčenie je hlavnou škodlivou látkou vo vašom okolí. Aj iné škodlivé látky v životnom prostredí však môžu poškodiť pľúca a dýchacie cesty. Ak sú dýchacie cesty a pľúca trvalo vystavené škodlivým látkam,dôjde k zápalu, začervenaniu sliznice a opuchu.

 • Poškodí sa mechanizmus samočistiacej schopnosti priedušiek.

 • Priedušky sa upchávajú hlienovým sekrétom.

 • Často kašlete.

 • Zadýchavate sa pri námahe.

 • Môže sa objaviť pískanie na prsiach.

 • Rozvíja sa chronická bronchitída, chronický zápal priedušiek.

 • Neskôr môže dôjsť i k obštrukcii priedušiek.

 • Pociťujete zvýšený pocit nedostatku vzduchu počas každodenných aktivít.

Čo sa stane s dychovými vačkami, keď sú vystavené pôsobeniu škodlivých látok?

Dychové vačky sú strategickým miestom, kde dochádza k výmene kyslíka a oxidu uhličitého. Pri poškodení a zničení niektorých dychových vačkov, dochádza k sťaženej výmene kyslíka a oxidu uhličitého v pľúcach. Pocit nedostatku vzduchu rastie, neskôr i počas každodenných aktivít. Výmena kyslíka a oxidu uhličitého neprebieha normálne. Dochádza k rozvoju emfyzému - rozdutiu pľúc a k CHOCHP. Chorobu potvrdia respiračné testy.

Čo sa stane, ak sú poškodené priedušky a dychové vačky?

Vzduch neefektívne prúdi do pľúc a von z pľúc. Dochádza k oslabeniu výmeny kyslíka a oxidu uhličitého v dychových vačkoch. V konečnom dôsledku dochádza k zadržiavaniu vzduchu v pľúcach. Dýchanie sa stáva náročnejšie a pociťujete nedostatok vzduchu. !

Anatómia

Priedušky fungujú ako trubice, ktoré umožňujú, aby vzduch vnikal do pľúc a opúšťal ich. Vzduch cestuje prieduškami, kým sa nedostane do dychových vačkov. Dychové vačky sú strategicky významné miesto. Vzduch sa dostáva do dychových vačkov a dochádza tu k výmene kyslíka a oxidu uhličitého. U ľudí s CHOCHP sú priedušky aj dychové vačky poškodené.

Čistenie dýchacích ciest

Systém čistenia dýchacích ciest je u ľudí veľmi efektívny. Čiastočky, ktoré prejdú cez prvú bariéru - nos, sa zachytávajú v hlienových sekrétoch predtým, ako sa dostanú do malých priedušiek a dychových vačkov. Ak sa škodlivé látky zachytia v sekrétoch, povrch výstelky dýchacích ciest, ktorý ma tvar jemných štetôčok, transportuje sekrét smerom von. Sekréty sú potom odstránené prehltnutím alebo vykašľaním. Takto sa zabraňuje poškodeniu priedušiek a dychových vačkov.

Nádych

Vzduch sa dostáva do pľúc a prechádza pritom nosom, ústami, priedušnicou a prieduškami, aby sa dostal do dychových vačkov. Keď sa pľúca naplnia vzduchom, kyslík (O2) prechádza cez stenu dychových vačkov a je transportovaný krvou, cievami - artériami do tela.

Výdych

Vzduch, ktorý opúšťa pľúca, je nasýtený oxidom uhličitým (CO2). Oxid uhličitý je produktom metabolizmu organizmu. Krv transportuje oxid uhličitý cievami - vénami do dychových vačkov. V dychových vačkoch sa oxid uhličitý vymieňa za kyslík. Oxid uhličitý opúšťa telo cez priedušky, priedušnicu, ústa a nos.

Príznaky

Najčastejším symptómom, ktorý upozorňuje na prítomnosť tohto ochorenia, je chronický kašeľ, často s produkciou hlienov. K nemu sa pridružuje zhoršená tolerancia záťaže a dýchavica (napr. pri chôdzi do schodov). Je chybou pripisovať zhoršené dýchanie vysokému veku. Už prvé symptómy, predovšetkým ranný "fajčiarsky" kašeľ nemožno podceniť. Každého by mali priviesť k lekárovi.

Diagnostika

Diagnostika chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) zahŕňa detailnú anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, spirometrické meranie obmedzenia prúdenia vzduchu v pľúcach, zhodnotenie závažnosti CHOCHP a RTG snímku hrudníka. Pacienti s miernou alebo stredne závažnou CHOCHP často nie sú diagnostikovaní. Môžu mať fajčiarsky kašeľ a príležitostne dýchavičnosť. Títo pacienti môžu jednoducho považovať svoje príznaky za málo obťažujúce a prispôsobia svoj spôsob života v zmysle minimalizácie akéhokoľvek nepohodlia, napríklad ak námaha spôsobuje dýchavičnosť, prerušia ju.

Typickí pacienti

Typickí pacienti s CHOCHP majú 50 alebo viac rokov a fajčia minimálne 1 balíček cigariet denne počas 20 alebo viac rokov. So zhoršovaním ochorenia si pacient začína uvedomovať príznaky, ktoré sa zhoršujú a zahŕňajú chronický kašeľ, chronickú produkciu hlienov a dýchavičnosť, ktorá je trvalá, zhoršujúca sa pri námahe alebo respiračných infekciách.

Pretože začiatočné štádiá CHOCHP sa môžu vyskytnúť aj v mladšom veku, u všetkých fajčiarov, bez ohľadu na vek, by sa malo uskutočniť spirometrické vyšetrenie. Tento jednoduchý rýchly test môže pomôcť diagnostikovať CHOCHP včas, keď abstinencia fajčenia ešte môže mať pozitívny dopad na funkciu pľúc alebo potvrdiť diagnózu, keď sú už raz príznaky prítomné.

Spirometria

Meria objem vzduchu vydýchnutého s maximálnym úsilím za 1 sekundu. Môže poskytnúť niekoľko ukazovateľov funkcie pľúc. Dva základné ukazovatele sú objem úsilného výdychu za 1 sekundu (FEV) a vitálna kapacita pľúc (FVC), ktorá predstavuje celkové množstvo vzduchu, ktorý vie pacient úsilne vydýchnuť.

FEV: hodnotí sa v porovnaní so štandardnými "tabuľkovými" hodnotami. FEV, ktorý je < 80% predpokladanej hodnoty, sa považuje za znak významne zníženej funkcie pľúc. U zdravých osôb klesá s vekom hodnota FEV rýchlosťou 20 až 30 ml/rok.

FVC: predstavuje celkový objem vzduchu, ktorý vie pacient vydýchnuť. U zdravých osôb je asi 70 až 80% VC (vitálna kapacita) vydýchnutých počas prvej sekundy (približne 0,70 alebo 0,80). Pri miernej CHOCHP ostáva FVC v normálnom rozmedzí a hodnota FEV je redukovaná. So zhoršením ochorenia sú FEV i FVC nižšie ako normálne.

U pacientov s CHOCHP sa rýchlosť poklesu všeobecne zvyšuje vplyvom fajčenia cigariet. Fajčiari, ktorí prestanú fajčiť, môžu spomaliť pokles FEV až na normálnu úroveň, ale už prítomná strata funkcie pľúc sa nikdy neobnoví.

Liečba

Prečo je dôležiré užívať lieky pri pľúcnom ochorení?

 • Aby sa zabránilo dýchavici.

 • Aby sa odstránila produkcia hlienov alebo sa znížilo ich množstvo.

 • Aby sa odstránil alebo znížil výskyt kašľa.

Prečo sa väčšina liekov inhaluje?

 • Pôsobia priamo na cieľovom mieste.

 • Spôsobujú menej nežiadúcich účinkov.

Lieky na liečbu CHOCHP môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:

Bronchodilatanciá - sú najdôležitejšou zložkou liečby!

 • Otvárajú dýchacie cesty.

 • nenahraditeľné počas záchvatu.

 • Pôsobia preventívne a zmierňujú príznaky (dýchavice, piskoty).

 1. inhalačné

a) anticholinergiká

 • Vdychujú sa.

 • Zmierňujú pocit nedostatku vzduchu a piskoty.

 • Pôsobia preventívne proti zúženiu priedušiek.

 • Krátkodobo pôsobiace (indikované na krátkodobú, prechodnú, alebo záchrannú liečbu obštrukcie dýchacích ciest).

 • Účinok trvá 6 až 8 hodín.

 • Mali by sa užívať pravidelne.

 • Vo všeobecnosti sa užívajú štyrikrát denne 2 až 4 vstreky.

 • Dlhodobo pôsobiace (indikované na dlhodobú udržiavaciu liečbu Chronickej obštrukčnej choroby pľúc)

 • Predstavujú základný kameň liečby CHOCHP.

 • Užívajú sa jedenkrát denne 1 alebo 2 vstreky podľa typu inhalátora

Možné vedľajšie účinky:

 • Sucho v ústach, trpká príchuť, bolesti hlavy a podráždenie očí ak sa dostanú do kontaktu s liekom.

 • Krátkodobo pôsobiace anticholinergiká majú klasický MDi inhalátor, pri použití ktorého môže technika so zatvorenými ústami alebo použitie nadstavca eliminovať niektoré nežiaduce účinky a zabrániť kontaktu s očami.

 • Dlhodobo pôsobiace anticholinergiká majú moderne dizajnované inhalátory, ktoré pacientom poskytujú pohodlie, istotu správnej aplikácie lieku pri inhalácii.

b) beta - mimetiká

 • Pôsobia len krátko.

 • Vdychujú sa.

 • Zmierňujú pocit nedostatku vzduchu a piskoty.

 • Rozširujú priedušky.

 • Účinok pretrváva 3 až 8 hodín.

 • Často sa predpisujú spolu s anticholinergikami, pretože aj keď pôsobia rozličným spôsobom, ich účinok na dilatáciu bronchov sa dopĺňa.

 • Vždy ich treba mať pri sebe.

 • Sú to tzv. záchranné lieky. Používajú sa v prípade záchvatu dýchavičnosti.

 • Používajú sa štyri až šesťkrát denne alebo v prípade potreby (podľa lekárskeho predpisu).

 • V prípade, že ich potrebujete častejšie ako štyri až šesťkrát denne, treba sa skontaktovať s ošetrujúcim lekárom. Môže to byť jeden zo signálov, že CHOPCH nie je pod kontrolou.

Možné vedľajšie účinky:

 • Tras, bolesti hlavy, nervozita, vysoký krvný tlak, návaly krvi do hlavy a búšenie srdca.

 • dlho pôsobiace

 • Inhalujú sa.

 • Ich účinok pretrváva až 12 hodín.

 • Sú určené pre ľudí, ktorí majú v noci ťažkosti s dýchaním.

 • Nepoužívajú sa v prípade záchvatu dýchavice. Liekom voľby sú v takom prípade krátko pôsobiace beta - 2 - mimetiká.

 • Užívajú sa dvakrát denne, vždy dva vstreky (podľa predpisu lekára).

 • Ak nepomáhajú odstrániť symptómy ochorenia, ich dávkovanie sa nezvyšuje.

Možné vedľajšie účinky:

 • Tras, bolesti hlavy, nervozita, vysoký krvný tlak, návaly krvi do hlavy a búšenie srdca.

c) kombinácia anticholinergík / beta- 2 - mimetik

 • sú inhalované

 • Zmierňujú dýchavicu a piskoty.

 • Sú kombináciou anticholinergika a krátkodobo pôsobiaceho beta - 2 - mimetika.

 • Tieto dve skupiny liekov síce pôsobia odlišným spôsobom, ale ich účinok na dilatáciu priedušiek sa dopĺňa.

 • Účinok trvá 4 až 6 hodín.

 • Užívajú sa dva - až štyrikrát denne po 2 vstreky (podľa predpisu lekára).

 • Obyčajne sa predpisujú ako náhrada anticholinergika alebo beta - 2 - mimetika.

Možné vedľajšie účinky:

 • Pocit sucha v ústach, trpkú chuť, bolesti hlavy, tras, palpitácie, nervozita a v prípade kontaktu podráždenie očí.

 • Použitie techniky so zatvorenými ústami alebo použitie nadstavca obvykle odstráni trpkú chuť a zabráni podráždeniu očí.

d) teofilíny

 • Sú dostupné v tabletovej forme.

 • Zmierňujú pocit dýchavice a piskoty.

 • Nástup účinku je pomalý, ale pretrváva dlho.

 • Užívajú sa ako doplnok k inhalačným bronchodilatanciám.

 • Používajú sa, pokiaľ odpoveď na liečbu anticholinergikami a beta - 2 - mimetikami nie je dostatočná.

 • Pomáhajú v noci lepšie dýchať. * Na nastavenie ich dávkovania sú niekedy potrebné odbery krvi.

Možné vedľajšie účinky:

 • Nevoľnosť, kŕče v bruchu, hnačky, nespavosť, nervozita a tras.

 • Vzájomne reagujú s inými liekmi. Lekár by mal byť vždy oboznámený s ich užívaním.

 • Ich účinok sa zvyšuje požívaním potravín s obsahom kofeínu a znižuje sa nikotínom.

e) tabletové

f) injekčné

g) protizápalovo pôsobiace lieky

 • účinné iba v prípade malej skupiny ľudí trpiacich CHOCHP.

 • Patria do skupiny kortikoidov.

 • Nazývajú sa aj steroidy - nie steroidy ilegálne užívané v atletike.

 • Pomáhajú zmierňovať prejavy zápalu v prieduškách.

 • Nezabezpečujú rýchlu úľavu príznakov.

1. inhalačné

 • Inhalujú sa.

 • Nezmierňujú pocit nedostatku vzduchu a piskoty.

 • Používajú sa na zníženie prejavov zápalu a opuchu v dýchacích cestách a pľúcach.

 • základným kameňom liečby astmy.

 • V liečbe CHOCHP sa používajú len zriedkavo, pretože sú obyčajne menej účinné.

 • Aby sa zabezpečila účinnosť liečby, treba ich užívať pravidelne. Obyčajne sa užívajú dva až štyri vstreky dva - až štyrikrát za deň.

Možné nežiaduce účinky:

 • Zachrípnutý hlas, kvasinkové infekcie v ústnej dutine. Použitie nadstavca môže tieto vedľajšie účinky zmierňovať alebo eliminovať.

 • Pri užívaní vysokých dávok možno pozorovať častejší výskyt modrín, glaukómu/katarakty, osteoporózy.

2. tabletové

 • v tabletovej forme

 • Predpisuje sa na obdobie približne dvoch týždňov, ak nie sú ostatné lieky pri zhoršení príznakov účinné.

 • Vo výnimočných prípadoch (podľa rozhodnutia lekára) ich pacienti užívajú trvalo

Možné vedľajšie účinky:

 • Bolesti žalúdka, zvýšená chuť do jedla, zmeny nálady a nespavosť.

 • Tieto vedľajšie účinky pominú obvykle po ukončení liečby protizápalovo pôsobiacimi liekmi.

 • Keď sa užívajú počas niekoľkých mesiacov, môžu mať nasledovné vedľajšie účinky: zvýšenie telesnej hmotnosti, lámavosť kostí (osteoporózu), zvýšenú hladinu cukru v krvi, kataraktu a zvýšenú náchylnosť na infekcie.

3. Antibiotiká

 • Je to veľká skupina liekov, ktorá sa používa na liečbu infekčných ochorení.

 • Sú to antimikrobiálne látky (proti baktériám, vírusom, hubám a parazitom.

4. Expektoranciá

 • látky uľahčujúce vykašliavanie

Životný štýl

Prvotnou príčinou CHOCHP je cigaretový dym

Najrozumnejšie je fajčiť vôbec nezačať. Ak s týmto zlozvykom napriek všetkému nedokážete prestať, už prvé symptómy, predovšetkým ranný "fajčiarsky" kašeľ, by vás mali priviesť k lekárovi. Jedinou možnosťou odvrátenia predčasnej smrti je prestať fajčiť. Väčšina ľudí trpiacich CHOCHP sú bývalí alebo aktívni fajčiari. Pokiaľ vy alebo niekto vo vašej rodine fajčíte, mali by ste sa pokúsiť prestať. Ak si myslíte, že potrebujete pomoc, požiadajte o radu lekára. Lekár môže napríklad predpísať lieky, uľahčujúce odvykanie od fajčenia. Existujú tiež svojpomocné skupiny a programy pre ľudí, ktorí sa usilujú odvyknúť fajčiť.

Cigarety obsahujú viac ako 4000 chemikálií. Väčšina z nich je toxická a môže spôsobiť respiračné ochorenie alebo rakovinu. Samočistiaca schopnosť pľúc je menej efektívna, ak ste vystavený cigaretovému dymu. Škodlivé je aj tzv. pasívne fajčenie. Nikdy nie je neskoro prestať fajčiť. Môže sa tak spomaliť zhoršovanie CHOCHP.

Techniky na uľahčenie dýchania

Dýchanie so zošpúlenými perami

 • Pomaly sa nadychujte nosom, kým sa pľúca nenaplnia vzduchom.

 • Zošpúľte pery, akoby ste chceli pískať alebo sa bozkávať.

 • Pomaly vydychujte ústami a pery pritom ponechajte zošpúlené. Pamätajte na to, že výdych by mal trvať dvakrát tak dlho ako nádych, a nezabudnite, že pery majú ostať zošpúlené.

 • Neusilujte sa prehnane rýchlo vyprázdniť pľúca.

 • Pomáha regulovať dychovú frekvenciu a pocit nedostatku vzduchu.

 • Zrýchľuje prúdenie vzduchu pri dýchaní znižuje množstvo energie potrebnej na dýchanie.

 • Zvyšuje pocit sebaovládania.

 • Zvyšuje schopnosť vykonávať niektoré činnosti.

Bránicové dýchanie

Bránica je v procese dýchania veľmi dôležitá, je to sval, zabezpečujúci dýchanie. Keď sa bránica stiahne, dochádza k rozpínaniu pľúc a k ich plneniu vzduchom. Pri uvoľnení bránice vzduch z pľúc uniká.

 • Uvoľnite ramená.

 • Položte jednu ruku na brucho.

 • Vnímajte, ako sa brucho dvíha.

 • Napnite brušné svalstvo.

 • Vydýchnite s použitím techniky so zošpúlenými perami (mali by ste cítiť sploštenie brucha).

 • Opakujte trikrát za sebou a oddychujte dve minúty.

 • Opakujte toto cvičenie viackrát za deň.

Pamätajte:

 • Nikdy nerobte úsilný výdych (nepokúšajte sa vyprázdniť pľúca čo najrýchlejšie).

 • Keď začínate pociťovať závraty, oddýchnite si na chvíľu a začnite znovu.

 • Toto cvičenie môžete vykonávať poležiačky, posediačky, postojačky alebo počas chôdze.

Bočné rebrové dýchanie

 • Opakujte jednotlivé kroky ako pri bránicovom dýchaní, ale namiesto uloženia rúk na brucho ich položte na rebrá.

 • Vnímajte, ako sa hrudník dvíha a klesá počas dýchania.

Prečo používať bránicové a bočné rebrové dýchanie?

 • Znižuje námahu počas dýchania.

 • Pomáha regulovať dýchanie, ak je namáhavé.

Zadržanie dychu (apnoe)

Zlepšuje výmenu kyslíka a oxidu uhličitého.

 • Nadýchnite sa.

 • Pokúste sa zadržať dych na 3 sekundy.

 • Vydýchnite.

Polohy na zníženie pocitu nedostatku vzduchu

Poloha tela má taktiež vplyv na zníženie pocitu nedostatku vzduchu. Nasledovné polohy vám môžu pomôcť znížiť pocit nedostatku vzduchu.

 • Posediačky:

 • Oprite si chodidlá o podlahu.

 • Zľahka sa predkloňte.

 • Lakte uložte na kolená.

 • Podoprite si bradu rukami alebo si oprite si chodidlá o podlahu.

 • Zľahka sa predkloňte.

 • Ruky položte na stôl.

 • Hlavu položte na vankúš.

 • Postojačky:

 • Zľahka sa predkloňte.

 • Ruky si oprite o stehná alebo si lakte si oprite o nábytok.

 • Hlavu položte na predlaktia.

 • Uvoľnite krk a ramená.alebo:

 • Oprite si dlane o kus nábytku.

Technika kontrolovaného kašľa

 • Sadnite si a urobte si pohodlie.

 • Zľahka predkloňte hlavu.

 • Obe chodidlá pevne pritisnite na podlahu.

 • Zhlboka sa nadýchnite s použitím techniky bránicového dýchania.

 • Pokúste sa na tri sekundy zadržať dych.

 • Mierne pootvorte ústa a dvakrát zakašlite.

 • Prvé zakašľanie uvoľní hlieny a druhé zakašľanie posunie hlieny smerom hore. Vypľujte hlieny do papierovej vreckovky a skontrolujte ich farbu. Ak sú hlieny sfarbené dožlta, dozelena alebo dočervena, skontaktujte sa so svojím lekárom. Vreckovku zahoďte.

 • Chvíľu pokojne dýchajte a opakujte raz alebo dvakrát v prípade, že sa výsledok nedostaví ihneď.

Technika kontrolovaného kašľania pomáha:

 • odstrániť hlieny z pľúc s menšou námahou

 • šetriť energiu

Úsilný výdych

Úsilný výdych má podobné účinky ako Technika kontrolovaného kašľa.

 • Sadnite si a urobte si pohodlie.

 • Zľahka predkloňte hlavu.

 • Chodidlá pevne pritlačte na podlahu.

 • Zhlboka sa nadýchnite použitím techniky bránicového dýchania.

 • Úsilne vydýchnite otvorenými ústami, ako keď robíte hmlu na sklo.

 • Jeden alebo dvakrát opakujte.

Úsilný výdych pomáha:

 • odstrániť hlieny z dýchacích ciest s menšou námahou

 • šetriť energiu

 • zabrániť infekciám, ktoré spôsobujú nahromadené hlieny v pľúcach

Ďalšie možnosti ako odstrániť hlieny z dýchacích ciest

Nasledovné techniky by mali byť súčasťou vášho každodenného života.

 • Predtým, ako idete von, zhlboka sa nadýchnite a použite techniku kontrolovaného kašľa alebo techniku úsilného výdychu. Pokiaľ to urobíte správnym spôsobom, prečistíte si pľúca a je menej pravdepodobné, že budete kašlať. Hlieny sa môžu nahromadiť v pľúcach počas noci. Najlepšie je preto vykonávať uvedené techniky ráno. Pred vykonávaním kašlacích techník sa napite teplej tekutiny. Pomôže Vám to uvoľniť hlieny. Nekašlite plytko a rýchlo za sebou. Výsledkom bude strata energie a pocit nedostatku vzduchu. Naučte sa ovládať kašeľ. Nedovoľte kašľu, aby ovládol vás. Ak vykašlete málo hlienu, alebo žiadny, nie je potrebné nútiť sa ďalej do kašľania

Súvisiace choroby

CHOCHP nie je astma

Mierna alebo stredne závažná CHOCHP môže byť nesprávne diagnostikovaná ako astma a podľa toho liečená. Ľudia, ktorí majú CHOCHP, sa odlišujú od ľudí s astmou. Aj keď u niektorých astmatikov sa neskôr rozvíja CHOCHP, väčšina z nich má alergiu na niektorú látku z okolia, napríklad na mačky alebo prach.

Prečítajte si tiež:

Výskyt astmy u detí prudko stúpa

ROZDIEL MEDZI CHOCHP A ASTMOU
CHOCHP Astma
Vyšší vek (Nástup v strednom veku. Postihuje hlavne ľudí nad 40 rokov.) Nižší vek (Nástup najčastejšie v detstve. Postihuje ľudí v každom veku.)
Fajčiari Nefajčiari (väčšinou)
Pozvoľný vznik príznakov ochorenia. Príznaky sa zhoršujú. Náhly vznik príznakov ochorenia. Príznaky sú rôzne, ale spravidla sa nezhoršujú.
Príznaky sú horšie v zime. Príznaky sú horšie na jar a v lete.
Poškodenie pľúc nezvratné Poškodenie pľúc zvratné
Nie je asociovaná s alergiou. Viac ako 1 pacientov má alergiu.

Ako pomôcť chorému?

Pocit nedostatku vzduchu je každodennou súčasťou života pacienta chorého na CHOCHP. Emócie ako i strach z udusenia vedú k povrchnému dýchaniu a zvýšeniu svalového napätia, čo tento pocit ešte prehlbuje. Pocit nedostatku vzduchu zvyšuje únavu a znižuje schopnosť vykonávať bežné činnosti. Chorí veľakrát nevykonávajú každodenné činnosti práve zo strachu z nedostatku vzduchu, čím menej však robia, tým viac sa zhoršuje ich kondícia a opäť s tým spojený strach a nedostatok vzduchu. Dôležitá je pomoc blízkeho okolia postihnutého pri prekonávaní nedostatku vzduchu a s tým spojeného strachu.

Nedostatok vzduchu a strach (začarovaný kruh)

Ako pomôcť osobe, ktorá pociťuje nedostatok vzduchu?

 • Navrhnite chorému, aby sa koncentroval na dýchanie a dýchal súčasne s Vami. Navrhnite mu zmenu polohy tela, pomôže to znížiť pocit nedostatku vzduchu a zároveň lepšie dýchať.

 • Pokúste sa obrátiť pozornosť na niečo iné, napríklad zapnite televízor a zvoľte obľúbený program. Pre osobu, ktorá pociťuje nedostatok vzduchu, je dôležité, aby prestala myslieť na to, že nie je schopná regulovať vlastné dýchanie.

 • Hovorte s chorým pomaly, usilujte sa pôsobiť upokojujúco a nápomocne.

 • Všímajte si všetky príznaky u chorého.

 • V prípade potreby zabezpečte, aby dotyčná postihnutá osoba mohla užiť správne svoj liek alebo jej podajte liek podľa lekárskeho predpisu.

 • Neváhajte zavolať pomoc a požiadať o radu.

 • V prípade potreby pomôžte chorému obliecť sa a dopravte ho do nemocnice.

Slovník pojmov

Alveoly - pľúcne mechúriky

Apnoe - zadržanie dychu

Atelektáza - rozdutie pľúcnych mechúrikov a potrhanie priehradiek medzi nimi

Bronchitída - zápal priedušiek

Dychová frekvencia - počet dychov za určitý čas (napr. za 1 minútu)

Dyspnoe - dýchavica, pocit nedostatku vzduchu

Emfyzém - rozdutie pľúc

Eupnoe - normálne, pokojové dýchanie

Glaukóm - zelený zákal oka

Inhalovať - vdychovať

Katarakta - sivý zákal šošovky

Spirometria - funkčné vyšetrenie dýchacích ciest, meranie pľúcnych objemov

Symptóm - príznak

Respiračné ochorenie - ochorenie dýchacích ciest


Prečítajte si aj tento článok:

Výskyt astmy u detí prudko stúpa

RNG

"Liecba spomaluje postup ochorenia"? !?

Co tak aspon pokus o odhlienovanie pluc, boj proti zapalom a regeneracia pluc? To vsetko sa da urobit spravnymi potravinovymi doplnkami Odhlienovanie pluc zlepsuju do[plnky NAC (2 x 600 az 1200 mg) serrpapreptaza(3 x 120 000 SU) co je zaroven protizapalova, ale naozaj silne protizapalove su vyssie davky curcuminoidov, ako najdes napr v doplnku Curcumin firmy Jarrov, davka 3 x 2 kapsule. A samozrejme pluca sa daju aj regeneropvat najma vacsimi davkami adaptogenu Cordyceps, niekolko gramov denne, najma ich silnym vytazkom.

Aj vzdusne alergie k tym zapalom mozu prispievat, takze odporucam brat aj quercitin, davka 3 x 600 mg

A prispievat k tomu mozu aj rozne hlienove nakazy, co ziju v hlienoch a z hlienov a na tie odporucam najma oreganovy olej v enterickych kapsuliach

Na mykoplazmu pneumoniae su zase extrakt z olivovych listov v davkach , ktore obsahuju 3 x 300 mg oleuropeinu.

ružička voňavá

Zase sa ozval vševedko, ktorý o CHOCHP vie len to, čo si prečítal na wikipédii...tam sa venuj leteckým súčastkam.