Psychológ: Samovražda jedného človeka je taká tragická udalosť, že zasiahne v priemere 135 ďalších ľudí

a Slovensku pribúdajú ľudia premýšľajúci nad samovraždou. Upozorňuje na to občianske združenie IPčko, ktoré na svojich linkách a v rámci krízových služieb pomoci v roku 2022 zaznamenalo 22,6-percentný nárast v téme Myšlienky na samovraždu.

Zdroj: ipcko.sk, pexels.com

IPčko upozorňuje, že počet samovražedných pokusov na Slovensku stúpa.

"V prvom polroku roku 2022 nás ľudia v tejto súvislosti kontaktovali 8839-krát. V krízovom momente pokusu o samovraždu sa na nás obrátilo 1817 ľudí," priblížil psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro.

Psychológ tiež upozornil, že samovražda jedného človeka je taká tragická udalosť, že zasiahne v priemere 135 ďalších ľudí – rodinu, blízkych, priateľov a okolie, a ajnovšie výskumy uvádzajú, že títo ľudia môžu byť rovnako ohrození samovraždou.

"Samovraždy a samovražedné pokusy sú aj na Slovensku realitou a týkať sa môžu každého. Ľudí, ktorí trpia psychickou poruchou, sa týkajú častejšie. Mnohí z nich nevyhľadajú odbornú pomoc a nevyužijú možnosť liečby," skonštatovala hlavná odborníčka pre psychiatriu na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR Ľubomíra Izáková.

Na záchranu života je podľa odborníčky kľúčový prvý kontakt, ktorý zmenší fatalitu v pacientovom uvažovaní, a nahradí ju inými možnosťami riešenia.

IPčko na pomoc a podporu ľudí so samovražednými myšlienkami vybudovalo mapu prvej psychologickej pomoci. Tvorí ju sieť ôsmich centier krízovej intervencie, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, Trnave, Prešove, Košiciach, a Banskej Bystrici. Majú tiež pribudnúť nové v Žiline a Trenčíne.

"Psychologická pomoc spočíva v osobnom, bezplatnom a anonymnom stretnutí s človekom v hraničnej životnej situácii. Súčasťou centra je aj výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko, ktorý prichádza osobne za človekom, ktorý chce ukončiť svoj život," vysvetlilo IPčko.

Ľudia tiež nájdu pomoc na krizovalinkapomoci.sk, dobralinka.sk či na čísle 0800 500 333.