POZOR! Preddavky na zdravotné poistenie sa od januára 2023 zvýšili

Minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa od januára zvýšila.

Zdroj: Pexels.com

Výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa od januára 2023 zvýšila na 84,77 eura. Novú výšku preddavku treba zaplatiť do 8. februára. Pripomínajú to zdravotné poisťovne.

"Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa dozvedeli novú výšku preddavku platnú od 1. januára 2023 vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2021. V niektorých prípadoch sa však už oznámená výška preddavku môže zmeniť, napríklad z dôvodu, že sa zmenil platiteľ poistného, alebo na základe nových skutočností vznikol nárok na zníženú sadzbu poistného," upresnila Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Mesačné poistné pre rok 2023 je tak minimálne 84,88 eura pre SZČO. V prípade SZČO so zdravotným postihnutím 42,38 eura. Maximálna suma nie je určená, preddavok sa vypočíta zo skutočných príjmov.

U zamestnancov a zamestnávateľov nedochádza k zmene výšky preddavkov na poistné. Za zamestnanca vypočítava, vykazuje a platí preddavok na poistné zamestnávateľ.