Odborníčka upozorňuje: Stres u školáka neprehliadajte, pri dlhodobo neriešenom strese hrozí u dieťaťa nástup psychosomatických ochorení

Príznakmi stresového stavu žiaka je napríklad aj to, že prestáva hovoriť o škole.

Zdroj: Freepik.com

Školáci môžu zažívať stres a úzkosť. Ich psychické zdravie sa neoplatí podceňovať. Upozornila na to zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže, doc. MUDr. Jana Hamade PhD., MPH, MHA.

K stresu prispieva napríklad zvýšená kritika, veľké zaťaženie pamäte či ohromné množstvo faktografie. Aj to vedie často k preťaženosti žiaka, poklesu výkonnosti a nástupu stresových stavov,“ tvrdí doc. MUDr. Jana Hamade PhD., MPH, MHA.

Špecifické príznaky stresového stavu žiaka:

  • prestáva hovoriť o škole, dáva rodičom len potrebné informácie, na ktoré sa sami spýtajú,
  • nezvyčajné prerieknutia a neobratnosti v jednoduchých motorických zručnostiach,
  • sťažený optimálny výkon, ktorý je vyvolaný preťažením žiaka, ako aj množstvom úloh, ktoré musí riešiť v časovej tiesni.

Po psychickej stránke by mal podľa odborníčky žiakovi pomôcť rodič aj učiteľ.

Čo môže urobiť rodič?

  • mal by sa porozprávať s dieťaťom o jeho starostiach bez irónie, nemal by ho kritizovať a vytýkať mu nedostatky,
  • treba dať najavo pochopenie a vieru v zlepšenie danej situácie,
  • mal by dbať u dieťaťa na dostatok spánku, pohybu na čerstvom vzduchu a zdravú výživu,
  • je dôležité pomáhať žiakovi s plánovaním a organizáciou času,
  • treba si overiť, či žiakovi nespôsobuje stres i vysoká mimoškolská aktivita.

Až v prípade, keď ani po snahe pomoci zo strany rodičov a učiteľa príznaky stresu neustupujú, je potrebné vyhľadať školského psychológa. V prípade dlhodobého neriešeného stresu hrozí u dieťaťa nástup psychosomatických ochorení, akými sú bolesti hlavy, tráviace ťažkosti, poruchy spánku,“ upozorňuje odborníčka.

Na záver tejto témy odborníčka dodáva, že po psychickej stránke sa pripravuje dieťa na vstup do školy už počas pobytu v materskej škole. Tá sa snaží všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa, a to nielen jeho kognitívnu stránku, ale pripravuje dieťa aj po stránke psychickej, aby nedošlo ku sklamaniu v dôsledku úzkosti z nového prostredia.

Dieťa by si malo odnášať priaznivý postoj k učeniu aj ku škole. Materská škola by mala kooperovať s rodičmi budúceho školáka, a to podávaním informácií o vzdelávacích programoch a vhodnosti školy pre dieťa.


Prečítajte si aj:

Detská psychiatrička: Narastá nielen počet detí s duševnými poruchami, ale aj ich závažnosť