Riaditeľka Linky dôvery: Volajú nám ľudia, ktorí boli dlhoročne stabilizovaní, a majú problém s odbornou pomocou

Anonymnú a bezplatnú telefonickú linku dlhodobo najviac využívajú ľudia so vzťahovými problémami, klienti, ktorí trpia depresívnymi náladami a úzkostným prežívaním.

Zdroj: Liga za duševné zdravie, Canva

Do slovenských miest v októbri opäť vyrazia dobrovoľníci zbierky Dni nezábudiek, darcovia môžu príspieť od 4. do 8. októbra. Výťažokzo zbierky poputuje na aktivity na podporu duševného zdravia, ako aj na prevádzku Linky dôvery Nezábudka.

"Na linke dôvery Nezábudka sú k dispozícii psychiatri, psychológovia, sociálni pracovníci a liečební pedagógovia pripravení počúvať, neposudzovať, podporiť a hľadať riešenia na širokú škálu problémov nonstop sedem dní v týždni," uviedla riaditeľka linky Monika Martinezová.

Anonymnú a bezplatnú telefonickú linku 0800 800 566 dlhodobo najviac využívajú ľudia so vzťahovými problémami, klienti, ktorí trpia depresívnymi náladami a úzkostným prežívaním alebo aj ľudia už liečení na psychickú poruchu, ktorým sa zhoršil stav.

Ich počet sa, žiaľ, v poslednom období výrazne zvýšil. Volajú nám ľudia, ktorí boli dlhoročne stabilizovaní a majú problém s odbornou pomocou, nakoľko ambulancie aj nemocnice sú preťažené a čakacie doby dlhé,“ dodáva Monika Martinezová.

Početnú skupinu tvoria aj závislosti a rizikové užívanie látok a v neposlednom rade rôzne sociálno-právne problémy a existenčné problémy.

Bezplatnosť služby umožňuje jej dostupnosť aj ľuďom s horšou ekonomickou situáciou. V roku 2022 zaznamenala Linka dôvery Nezábudka 11 069 hovorov. Od 1. januára do 27. septembra 2023 mala 7 248 hovorov.

Našou snahou je povzbudiť každého človeka, aby aj v tom zlom, čo ho postretlo, našiel niečo dobré a motivovať ho, aby to aplikoval v ďalšom svojom živote. V duchu hesla, že keď konám dobro, sám sa cítim dobre a keď konám zlo, aj ja sám sa cítim zle,“ vysvetlila Monika Martinezová.

Nadviazala tak na kampaň, ktorú Liga za duševné zdravie spustila minulý týždeň.