Zásady starostlivosti o pacienta po prekonaní CMP

Cievna mozgová príhoda (CMP) predstavuje závažné poškodenie mozgu, ktoré môže viesť k strate reči alebo motorických schopností. Správna starostlivosť počas prvej pomoci a následnej rehabilitácie zohráva kľúčovú úlohu v procese uzdravenia. Tento článok poskytuje prehľad o rôznych typoch CMP, metódach liečby a dôležitých zásadách starostlivosti o pacienta počas domácej rehabilitácie.

Zdroj: súkr.archív

Typy cievnej mozgovej príhody

K najčastejším typom CMP patrí ischemická mŕtvica, ktorá vzniká v dôsledku zablokovania artérií a následnej CMP a hemoragická mŕtvica, ktorá vzniká v dôsledku krvácania v mozgu, čo môže byť zapríčinené napríklad autonehodou. Ďalšími typmi mozgovej príhody sú tranzitórna ischemická ataka (TIA), ktorá je dočasná forma mŕtvice, a embolická mŕtvica, ktorá vzniká v dôsledku embólie, čo je voľný trombus alebo iná hmota unášaná krvou, ktorá sa dostane do mozgovej artérie a následne spôsobí jej upchanie.

Liečba cievnej mozgovej príhody

Liečba CMP zahŕňa okamžitú zdravotnú starostlivosť a lekársku pomoc. Kľúčovú úlohu zohráva čas, keďže mŕtvica môže v niektorých prípadoch končiť fatálne. Pri akútnej fáze CMP je nevyhnutný zásah lekárov a podanej liečby na zastavenie krvácania, prípadne chirurgického zákroku, ktorý býva častý v prípadne hemoragickej cievnej mozgovej príhody. Po akútnej fáze je potrebné zamerať sa na starostlivosť o pacienta v jeho domácom prostredí, prípadne v špecializovanom centre na liečbu CMP.

Zásady starostlivosti počas domácej rehabilitácie

1. Zistite, akí špecialisti sú potrební:

 • Logopéd - pomáha s rečovou terapiou a komunikáciou pacienta

 • Fyzioterapeut - asistuje pri pohybe, rovnováhe a zlepšovaniu koordinácie

 • Sociálny pracovník - pomáha s rozhodovaním o rehabilitácii a podpore pacienta a rodiny

 • Psychológ - podporuje pacienta a rodinu pri emocionálnom zvládaní prekonania tohto ochorenia

2. Pýtajte sa odborníkov a zabezpečte si dôkladnú Informovanosť:

 • pýtajte sa na kroky potrebné pri domácej starostlivosti a lekárske odporúčania pre úspešný proces liečby

 • hľadajte zdroje online, ktoré vám pomôžu pri rýchlejšom zostavení jedálnička alebo cvikov, dbajte však na overené a kvalitné zdroje informácií

3. Kontrolujte výsledky krvných testov a prispôsobte stravovacie návyky:

 • pravidelné krvné testy sú dôležité na sledovanie účinnosti liekov a celkového zdravotného stavu pacienta

 • zamerajte sa na nízky príjem tukov, cholesterolu a sodíka v strave, preto obmedzte solenie jedál a dbajte na dostatočný pitný režim, ktorý je nevyhnutný pre správnu priechodnosť ciev

4. Prispôsobte domov a aktivity:

 • urobte nevyhnutné úpravy v dome, tak, aby bol pre pacienta bezpečný – pouvažujte nad presunom spálne pacienta na spodné podlažie, prípadne na zaradenie záchytných tyčí do sprchy či dokonca zadováženie rampy v prípade ťažšej cievnej mozgovej príhody

 • pri aktivitách je potrebné začať zľahka, aby bol proces liečby pre pacienta čo najmenej nepríjemný, či dokonca demotivujúci

 • zaraďte ľahké pohyby či prechádzky, podľa rozsahu ochorenia, cviky alebo hry, tak aby sa váš blízky cítil príjemne

 • najdôležitejšia je trpezlivosť a láskavá podpora zo strany blízkych, ktorá takisto zohráva kľúčovú rolu

5. Podpora zdravého životného štýlu:

 • podporujte cvičenie a rehabilitačné aktivity, zostavené za pomoci odborníka, prípadne z dostupných materiálov k CMP od skúsených terapeutov či overených zdrojov

 • dbajte na vyváženú a pestrú stravu, ktorá môže zásadne ovplyvniť urýchlenie zotavenia

6. Integrujte výživový doplnok Cogniron® do liečebného plánu:

Cogniron® je certifikovaný, overený a bezpečný výživový doplnok na prírodnej báze, účinne nápomocný pacientom po ischemickej, alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode, k opätovnému dosiahnutiu nezávislosti v každodennom živote. Obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces.

7. Získajte podporu od ostatných, ktorí si týmto ochorením prešli:

 • na Slovensku existuje niekoľko komunít (aj online), ktoré tvoria ľudia s podobnými osudmi

 • pre človeka s CMP je rozhovor s ostatnými pacientmi účinný spôsob, ako nájsť nádej a silu na riešenie problémov a prekonanie ťažkostí

Zotavenie po CMP je naozaj možné, ale je to proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť a pravidelnosť, no najmä správnu podporu od rodiny, špecialistov a lekárov. Dodržiavanie týchto zásad starostlivosti môže zlepšiť kvalitu života pacienta a pomôcť mu dosiahnuť najlepší možný návrat k normálnemu životu po mŕtvici.