Neurochirurg: S bolesťami chrbtice prichádzajú do ambulancie čoraz častejšie mladí ľudia, tridsiatnici a aj študenti

S bolesťami chrbta sa počas svojho života stretne viac ako 90 percent svetovej populácie. Už dávno však neplatí, že za to môže len vyšší vek.

Odborníci hovoria o generácii „usedených ľudí“, ktorí sa nedostatočne a najmä nekvalitne hýbu. Zatiaľ čo v roku 2020 trpelo jednou z najčastejších bolestí chrbta – bolesťami krížov – celosvetovo 619 miliónov ľudí, predpokladá sa, že do roku 2050 toto číslo narastie na vyše 843 miliónov ľudí.

Alarmujúcim faktom je, že veková hranica pacientov, ktorí s bolesťami prichádzajú do ambulancií, sa znižuje.

S bolesťami chrbtice prichádzajú do ambulancie čoraz častejšie mladí ľudia – tridsiatnici a nezriedka už dokonca aj študenti. Ide často o ľudí, ktorí dlhodobo zaťažujú svoju chrbticu, mnohí napríklad sedavým zamestnaním,“ hovorí zo svojej praxe neurochirurg MUDr. Tomáš Sloboda.

V súvislosti s odborne nazývanou dorzalgiou, ostrou bolesťou v krčnej, hrudníkovej alebo driekovej časti chrbtice, sa hovorí o celosvetovej epidémii či dokonca o novom fenoméne bolesti, ktorý postihuje čoraz mladších ľudí. Prispieva k tomu nielen životný štýl za počítačmi a mobilnými telefónmi, ale aj nízka informovanosť o prevencii a o tom, ako sa správne hýbať.

Chrbtici škodí nedostatok pohybu aj nesprávna výživa

Podľa dát Ministerstva zdravotníctva SR má bolesti chrbtice 23 % slovenskej populácie vo veku od 18 do 24 rokov a 50 % vo vekovej skupine od 50 do 64 rokov. Len 15 % prípadov bolestí chrbta má spojenie so špecifickou príčinou, bez známej príčiny sa bolesť chrbta vyskytuje u pacientov až v 75 % prípadov.

Podľa NCZI sú bolesti chrbta jedným z najčastejších dôvodov na kúpeľnú liečbu a nachádzajú sa aj v prvej desiatke najčastejších príčin hospitalizácií u ľudí vo veku 35 až 54 rokov. V priebehu roka 2022 bolo v slovenských nemocniciach z dôvodu bolestí chrbtice hospitalizovaných celkovo 27 233 pacientov.

Chrbtici najviac škodí podľa neurochirurga jednostranné preťažovanie, nedostatok zdravého pohybu, ale aj nesprávna výživa.

Výsledky klinických štúdií podľa MZ SR ukazujú, že ľudia v mladšom veku trpia bolesťami chrbta prevažne v súvislosti s poškodeniami medzistavcových platničiek, pri vyššom veku je táto bolesť často spojená s degeneratívnymi zmenami v štruktúrach chrbtice.

Pri sedení sa niekedy zdvojnásobí tlak najmä v spodnej, driekovej časti chrbtice a pri dlhom sedení klesá naša pozornosť pre správne držanie tela. Pri pohybe naopak zapájame viac svalov,“ dopĺňa neurochirurg.

S bolesťami chrbta bojujú aj tínedžeri

Dáta z posledných rokov navyše hovoria aj o tom, že bolesti chrbta už zažívajú aj tínedžeri. Štúdia o zdraví, správaní sa a fyzickom stave slovenských tínedžerov Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) ukázala, že od roku 2018 došlo u mladých ľudí k výraznému nárastu bolestí.

Lieky na bolesti chrbta, ale aj hlavy, brucha či zubov užívali v roku 2022 aspoň raz do mesiaca tri štvrtiny 13 až 15-ročných dievčat a dve pätiny chlapcov. Bolesti chrbta predstavujú okrem iného čoraz častejší dôvod návštevy pediatra. Majú priamy vplyv na život dieťaťa a bez správnej a včasnej diagnostiky sa môžu stať chronickým problémom na celý život.

Jedna z najčastejších príčin práceneschopnosti

Bolesti chrbta pacientom výrazne znižujú kvalitu života a ich pracovný výkon, vo vyspelých krajinách patria medzi najčastejšie príčiny práceneschopnosti, pričom predstavujú mimoriadny medicínsky, ekonomický a sociálny problém.

Pri riešení problémov chrbtice je preto dôležitá včasná diagnostika, vhodne stanovená liečba, úprava životného štýlu, ale aj edukácia pacienta o rizikových faktoroch, akými sú fajčenie, obezita, stres či nevhodne zvolená fyzická záťaž. Mnohí ľudia si pomáhajú liekmi, faktom však podľa odborníkov zostáva, že závažnejšie problémy s chrbticou nevyriešia.

S bolesťou chrbta sa stretne asi každý z nás, no ak je jednorazová a krátkotrvajúca, zvyčajne ide o reakciu na preťaženie, možno prechladnutie, netreba preto hneď utekať za lekárom, ak bolesť po oddychu ustúpi. Ak sa však objavuje častejšie, prípadne stupňuje, neprechádza ani v pokoji a vyžaduje si často analgetiká, je dobré vyhľadať lekára. Osobitným prípadom sú stavy, keď sú k bolestiam chrbtice pridružené aj iné neurologické príznaky ako tŕpnutie či slabosť končatín,“ vysvetľuje neurochirurg.

Dnes máme k dispozícii moderné zobrazovacie techniky, ktoré lekárom pomáhajú dôkladne diagnostikovať problémy pacienta a nastaviť vhodnú úpravu životného štýlu a samotnú liečbu. V oblasti liečby majú pacienti k dispozícii neoperačné i operačné možnosti.