Diagnóza F17 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku

Články súvisiace s diagnózou Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku

Zloženie cigaretového dymu a jeho vplyv na zdravie

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Ako prestať fajčiť?

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Ako nemať závislé dieťa?

prevzatý článok

700 mil. detí dýcha vzduch znečistený tabakovým dymom

prevzatý článok