Diagnóza - H49 - H52 Poruchy očných svalov, binokulárnych pohybov, akomodácie a refrakcie

Články súvisiace s diagnózou H49 - H52 Poruchy očných svalov, binokulárnych pohybov, akomodácie a refrakcie

Refrakčné chyby oka - ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus