Refrakčné chyby oka - ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus

Najčastejšou príčinou refrakčných chýb je zmena dĺžky oka alebo väčšia či menšia lomivosť svetelných lúčov rohovkou a šošovkou.

Refrakčné chyby oka Zdroj foto: Shutterstock.com

Definícia refrakčnej chyby oka

Čo sú refrakčné chyby oka?

Do oka, ktoré nemá refrakčnú chybu, vstupujú svetelné lúče a lámu sa tak, aby dopadli na sietnicu do bodu najostrejšieho videnia (do oblasti žltej škvrny). Takéto oko vidí dobre a ostro. Ak sa lúče prichádzajúce do oka rovnobežne lámu tak, že dopadnú pred alebo za sietnicu, ide o refrakčnú chybu oka, a to krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus. Najčastejšou príčinou týchto chýb je zmena dĺžky oka alebo to, že časti oka zodpovedajúce za lom svetelných lúčov (rohovka a šošovka) lomia lúče viac alebo menej. Zdravé oko Zdroj foto: Shutterstock.com

Krátkozrakosť (myopia) je refrakčná chyba, pri ktorej človek vidí blízke predmety ostrejšie ako vzdialené. Oko je príliš dlhé alebo lomivosť optickej sústavy oka je väčšia. Svetelné lúče prichádzajúce do oka sa preto zbiehajú pred miestom najostrejšieho videnia a nie na sietnici, čím vznikne rozmazaný obraz na sietnici. Krátkozrakosť sa môže vyvíjať pomaly alebo vzniká náhle, najčastejšie v detstve alebo počas dospievania. U väčšiny postihnutých dochádza k stabilizácii zraku (tzn. zrak sa už nezhoršuje) v rannom dospelom veku. Postihuje asi jednu tretinu populácie nezávisle od pohlavia. ![Krátkozraké oko]Krátkozraké oko Zdroj foto: Shutterstock.com

Ďalekozrakosť (hypermetropia) je refrakčná chyba, pri ktorej sa vzdialenejšie predmety zobrazujú ostrejšie ako blízke. Oko je naopak príliš krátke alebo lomivosť optickej sústavy je nedostatočná. Svetelné lúče sa preto zbiehajú za sietnicou a na sietnici vzniká rozmazaný, zahmlený obraz. Ďalekozrakosť je bežná porucha zraku, pri ktorej vidíme zreteľne vzdialené objekty, ale objekty v našej blízkosti sú nejasné, rozmazané. Väčšinou sa vyskytuje už pri narodení a je dedičná. Niekedy sa v detskom veku prejaví škúlením. Väčšina mladých ľudí však vôbec nevie, že má toto ochorenie, pretože šošovka ich oka je flexibilná a kompenzuje tento stav. Ale s pribúdajúcim vekom sa elasticita šošovky znižuje a stráca schopnosť sa prispôsobovať. U ďalekozrakých ľudí je preto nutné vadu korigovať. ![Ďalekozraké oko]Ďalekozraké oko Zdroj foto: Shutterstock.com

Starecká ďalekozrakosť (presbyopia) vzniká tak, že starnúce oko stráca schopnosť akomodácie, čiže stráca schopnosť prenášať na sietnicu obrazy blízkych predmetov zmenou tvaru šošovky.

Astigmatizmus je nerovnomerné zakrivenie predovšetkým rohovky, pri ktorom rohovka nemá pravidelný pologuľovitý tvar, ale je v niektorých smeroch sploštená alebo naopak viac zakrivená. Časť svetelných lúčov sa preto zbieha mimo miesta najostrejšieho videnia a na sietnici vzniká deformovaný, neostrý obraz. Astigmatizmus väčšinou postihuje ľudí už od narodenia. Avšak môže vzniknúť aj po očnom ochorení, operácii alebo zranení. Táto refrakčná porucha oka nie je zapríčinená nesprávnymi návykmi pri čítaní, písaní, pozeraní televízora ani namáhaním zraku. Astigmatizmus Zdroj foto: Shutterstock.com


Prečítajte si tiež:

Degenerácia oka zvyčajne postihuje obe oči súčasne

Anatómia oka


Anatómia oka
1. VONKAJŠIA VRSTVA2. STREDNÁ VRSTVA
3. VNÚTORNÁ VRSTVA4. OBSAH OKA

Horizontálny prierez pravým bulbom, znázorujúci oddelené vrstvy stien (obalov) a obsah oka:

 1. Vonkajšia vrstva (väzivový obal) sa skladá: a) z nepriehľadného bielka (na jeho povrch sa upínajú okohybné svaly) a b) z priehľadnej rohovky, ktorá sa spája s bielkom, podobne ako sa vkladá sklo do hodiniek.

 2. Stredná vrstva (cievnatá) má 3 časti: a) vpredu viditeľná dúhovka, pokračuje b) do vráskovca (na priereze má tvar trojuholníka), c) najväčšiu časť tvorí cievovka (vyživuje sietnicu).

 3. Vnútorna vrstva (nervová) je tvorená sietnicou (a), ktorá pokračuje do zrakového nervu (b).

 4. Obsah oka tvorí tekutá výplň prednej a zadnej komory (a), šošovka (b) a rôsolovitý sklovec (c).

Svetelné lúče, ktoré dopadajú na oko, sa podľa zákonov fyziky optickým systémom oka (rohovkou a šošovkou) sústreďujú do ohniska žltej škvrny sietnice. Na svetlocitlivej vrstve sietnice (zmyslový epitel) sa potom vytvára ostrý a jasný obraz, ale zmenšený, zrkadlový a prevrátený na hlavu.

Vytváranie obrazu na sietnici

Optický systém oka - rohovka + šošovka - na sietnici vytvorí zmenšený, dvakrát prevrátený obraz (na hlavu a na strany). Obraz na sietnici Zdroj foto: Fotolia.com

Schématické znázornenie lomivých médií oka

N = fyziologická hodnota (= emetropia). Neprimerané hodnoty sú spojené s neostrým obrazom na sietnici. Pri oku kratšom (Ď = ďalekozrakosť - hyperopia) sa obraz tvorí za sietnicou, pri dlhšom oku (K = krátkozrakosť - myopia) je obraz pred sietnicou. Pri hyperopii sa obraz musí presunúť dopredu (použitím tzv. plus skla = spojky) a pri myopii sa naopak musí posunúť dozadu (predložením tzv. mínus skla = rozptylky). Obraz na sietnici2 Zdroj foto: Fotolia.com

Príznaky refrakčnej chyby oka

Ako sa prejavuje krátkozrakosť (myopia)?

 • vzdialené objekty vidíme nejasne, rozmazane

 • ak chceme vidieť vzdialený predmet jasnejšie, zazeráme na tento predmet a prižmurujeme oči

 • bolesti hlavy zapríčinené nadmerným namáhaním očí

 • často sa objavuje už v detstve

Krátkozraké dieťa môže:

 • pozerať na televízor alebo na tabuľu veľmi zblízka

 • vyzerať, že si nevšíma vzdialené predmety

 • držať knihu blízko pred očami počas čítania

Ako sa prejavuje ďalekozrakosť?

Ďalekozrakosť znamená:

 • vidieť predmety vo svojej blízkosti nejasne, rozmazane

 • zaostrovanie zraku, prižmurovanie očí, aby sme videli blízky predmet lepšie

 • bolesti a pálenie očí, niekedy aj bolesti hlavy, škúlenie

 • očný diskomfort po čítaní, písaní a kreslení (teda po práci očí do blízka)

Ako sa prejavuje astigmatizmus?

Astigmatizmus zastiera vízus vo všetkých smeroch. Zvyčajne je prítomný od narodenia a môže sa vyskytovať spolu s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Nemá tendenciu sa zhoršovať, ale ani sa nezlepšuje.

Prejavuje sa:

 • nejasným, zahmleným videním vo vodorovnom, zvislom alebo šikmom smere

 • deformáciou v časti zrakového poľa

Diagnostika refrakčnej chyby oka

Kedy treba navštíviť lekára?

 • Ak zistíte, že sa váš zrak zhoršil na jednom alebo obidvoch očiach.

 • Ak spozorujete na svojom zraku jeden alebo viacero príznakov uvedených v kapitole príznaky, navštívte svojho očného lekára.

 • Ak máte diagnostikovanú jednu zo zrakových porúch, poraďte sa o možnostiach jej liečby. Nebojte sa navštíviť aj viacerých odborníkov.

Dnes každý obvodný pediater orientačne sleduje aj vyšetruje zrak detí. Pri zistení nejakej poruchy videnia odosiela dieťa na očné vyšetrenie k špecialistovi.

Pri zistení refrakčnej vady sú u detí doporučené kontroly očným lekárom v častejších intervaloch (napr. polročných) hlavne pri výraznejších zmenách v období rastu detí (v období puberty). Po stabilizácii zrakovej vady sú kontroly menej časté, ale v každom prípade doporučené každé 2-4 roky.

Liečba refrakčnej chyby oka

Refrakčné vady - krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus je možné korigovať hlavne:

Okuliarami alebo kontaktnými šošovkami. Ak váš zrak nefunguje bezchybne, môžete mu pomôcť vonkajšími šošovkami v podobe okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Konvexné šošovky (spojky) približujú paralelné svetelné lúče a používajú sa na korigovanie ďalekozrakosti. Konkávne šošovky (rozptylky) svetelné lúče rozptyľujú, takže sa používajú pri krátkozrakosti. Cylindrická šošovka usmerňuje len určité svetelné lúče, a teda kompenzuje cylindrický tvar astigmatickej rohovky.

Okuliarová korekcia je štandardná. Pri výbere správnych okuliarov vám vždy ochotne poradia oční optici. Okuliare poslúžia nie len na zlepšenie videnia, ale sú aj určitým estetickým doplnkom.

Kontaktné šošovky sú ďalšou možnosťou úpravy videnia pri refrakčnej chybe. V ponuke je široká škála kontaktných šošoviek. Môžete ich využiť ako alternatívu k okuliarom (pri športe, na spoločenské udalosti,...) ak vám okuliare z rôznych dôvodov prekážajú, alebo ak sa vaša vada dá okuliarami nedokonale korigovať (rozdiel dioptrií medzi očami je +/- 3D a viac). Kontaktnými šošovkami môžeme korigovať aj niektoré typy astigmatizmu.

Chirurgickými zákrokmi (tzv. refrakčná chirurgia). Chirurgické zákroky na odstránenie krátkozrakosti sú hrubším zásahom do štruktúr oka a s väčšou možnosťou komplikácií. K takýmto zákrokom patrí radiálna keratotómia (nárezy rohovky, takto sa v súčasnosti rieši hlavne astigmatizmus) a implantácia negatívnej vnútroočnej šošovky.

Operáciou excimerovým laserom. Operácia excimerovým laserom vám umožňuje vidieť ostro bez okuliarov aj kontaktných šošoviek. Týmto zákrokom zmeníme zakrivenie predného povrchu rohovky, čím sa zmení lom svetla. Výkon je v miestnom znecitlivení, nebolestivý. Videnie sa už v prvých dňoch po operácii výrazne zlepšuje, konečná zraková ostrosť sa dosahuje po niekoľkých týždňoch až mesiacoch. Po kompletnom očnom vyšetrení a zhodnotení dioptrickej vady vám môže byť tento výkon doporučený.

Nie je vhodný u mladších ako 18-ročných (výnimkou môžu byť monokulárne vady výraznejšieho stupňa), u záujemcov s nestabilnou vadou, u ľudí s ťažkými zmenami na sietnici, pri niektorých rohovkových ochoreniach, v tehotenstve, u ľudí s kardiostimulátorom, pri tvorbe nadmerných - keloidných jaziev. Zákrok excimerovým laserom je veľmi presný, hlavne u pacientov do -7 dioptrií. Pri vyššej krátkozrakosti sa v poslednom období uprednostňujú operácie LASEK alebo LASIK. Pri nich sa dajú odstrániť aj vysoké dioptrie (až do -15).

PRK - fotorefraktívna keratektómia - je operácia excimerovým laserom, pri ktorej dochádza pomocou lasera k odstráneniu tisícin milimetra povrchovej časti rohovky, čím sa zmení jej zakrivenie a tak sa vyrovná dioptrická chyba oka. Hlbšie vrstvy rohovky zostávajú neporušené, a tento zákrok nezmení ani pôvodnú pevnosť rohovky. Excimerový laser odstraňuje časť rohovky tzv. "fotoabláciou" - odparením pomocou svetla. Prístroj je riadený počítačom, ktorý po zadaní výšky dioptrií a osi astigmatizmu vypočíta a navrhne zónu operácie a hĺbku zákroku.

LASEK - pôsobením alkoholu sa uvoľní epitel rohovky, ktorý sa odklopí a excimerovým laserom sa odstráni potrebná časť parenchýmu rohovky. Epitel sa priloží na pôvodné miesto a nasadí sa kontaktná šošovka, ktorá sa ponechá v oku 2-4 dni.

LASIK je operačná technika, ktorá sa vykonáva špeciálnym mikrokeratómom. Ten sa pomocou vákua prisaje k rohovke a odreže lamelu hrubú 130 - 150 mikrometrov. Tá sa odklopí a excimerovým laserom sa odstráni potrebná časť parenchýmu rohovky. Potom sa lamela priloží na pôvodné miesto. Prístroj Zdroj foto: Fotolia.com

Životný štýl s refrakčnou chybou oka

Zabrániť vzniku refrakčných chýb oka nie je možné. Ale dodržiavanie nasledujúcich rád pomáha chrániť vaše oči a zrak.

 • Pravidelné kontroly zraku u očného lekára.

 • Celkový zdravotný stav. Niektoré ochorenia organizmu ako napr. diabetes a hypertenzia môžu viesť k poruchám zraku. Liečba primárneho ochorenia je prevenciou očného ochorenia.

 • Chráňte svoje oči pred slnkom. Slnečné okuliare nie sú len módnym doplnkom. Používajte kvalitné slnečné okuliare s UV filtrom. Pri ich kupovaní sa poraďte s odborníkom.

 • Zdravo sa stravujte. Jedzte stravu, ktorá obsahuje vitamín A a beta karotén - mrkva, sladké zemiaky...

 • Používajte správne okuliare. Správne okuliare optimalizujú váš zrak. Chodievajte na pravidelné kontroly zraku k vášmu oftalmológovi.

 • Používajte správne osvetlenie, hlavne pri čítaní, písaní, kreslení...

História refrakčnej chyby oka

História očného lekárstva

Za zakladateľov očného lekárstva sa považujú H.L.F. Jelmholz a prof. Albert von Graefe (1830 - 1899). Profesor Albert von Graefe uskutočnil v roku 1856 prvú operáciu glaukómu a je spoluautorom Príručky očného lekárstva z roku 1874. Táto príručka obsahuje všetky poznatky z oftalmológie vtedajších čias. Významnou osobnosťou očného lekárstva v 19. storočí bol aj H. Hemholz, ktorý sa zaoberal výskumom zraku. V roku 1856 vydal Učebnicu fyziologickej optiky.

1890 - najstaršou známou metódou refrakčnej chirurgie bolo odstránenie šošovky z oka. Ide o vnútroočný výkon, ktorý má veľa komplikácií a nepriaznivých následkov ako dekompenzácia endotelu rohovky, odštiepenie sietnice a strata akomodácie oka. Touto technikou sa riešil problém krátkozrakosti a ďalekozrakosti.

Veľký rozmach dosiahlo očné lekárstvo v 20. storočí. Prispeli k tomu najmä nové inštrumentálne diagnostiky, mikrochirurgické metódy, ultrazvuk a laserové lúče.

1911 - švédsky fyziológ a oftalmológ Allvar Gullstrand (1862 - 1930) zaviedol biomikroskopiu oka pomocou štrbinovej lampy. Okrem toho zaviedol aj pojem dioptria a zostrojil viaceré prístroje na vyšetrovanie oka.

1917 - kolumbijský lekár Ignacio Barraquer (1884 - 1965) zaviedol nový spôsob operácie sivého zákalu pomocou nástrojov, ktoré sám skonštruoval.

1957 - čínsky virológ Fei Fan - Tchang odhalil pôvodcu trachómu (infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva chlamydia trachomatis). Trachóm sa dnes úspešne lieči antibiotikami.

1981 - americký oftalmológ William Feinbloom skonštruoval tzv. včelie okuliare so šošovkovým systémom, ktoré majú optické osi nastavené na zornicu tak, že ich použitím vzniká normálny obraz.

1983 - Belgičan Claude Veraat vynašiel okuliare pre nevidiacich. Pomocou nich môžu pri pohybe rozoznať prekážku a vyhnúť sa jej.

Od roku 1983 sa začal využívať excimer laser v medicíne. Začala sa nová éra refrakčnej chirurgie. Postupne sa vyvíjali nové typy operačných techník - PRK (photoreactive keratectomy), LASIK (laser in situ keratomileusis). Výhodou laserových metód je vyššia bezpečnosť, nižší výskyt komplikácií ako odlúpenie sietnice a zachovanie akomodácie oka.

Súvisiace choroby refrakčnej chyby oka

Zrak je životne dôležitým zmyslom človeka. Jeho strata alebo poškodenie výrazne obmedzuje možnosti človeka ako aj kvalitu jeho života.

Najhoršou poruchou zraku je slepota, vrodená alebo získaná v dôsledku patologických procesov. Často býva postihnutá rohovka oka, lebo je najviac vystavená vonkajším vplyvom - mechanickým poškodeniam, príp. infekciám. V mnohých prípadoch ju však možno nahradiť transplantáciou.

K hlavným príčinám straty zraku z hľadiska počtu postihnutých však patria očné ochorenia ako sivý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukóm) a defekty sietnice.

Sietnicu ohrozuje celý rad chorôb. Najčastejšími príčinami slepoty z postihnutia sietnice býva vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) a diabetická retinopatia (poškodenie sietnice spôsobené cukrovkou).

Cukrovka (diabetes mellitus) postihuje sieť kapilár, ktoré zásobujú sietnicu krvou. Poškodené kapiláry sa rozpadávajú a krv vyteká do okolia, pričom narušuje susedné nervové tkanivo. Ak ide o neproliferatívnu formu retinopatie, môže sa vývoj v tomto štádiu zastaviť a zachová sa pomerne dobrá zraková ostrosť. Pri proliferatívnej forme sa poškodenie kapilár i nervov zhoršuje, čo sa končí až oslepnutím.


Prečítajte si aj tento článok:

Degenerácia oka zvyčajne postihuje obe oči súčasne