Diagnóza H52 - Poruchy refrakcie a akomodácie

Články súvisiace s diagnózou Poruchy refrakcie a akomodácie

Refrakčné chyby oka - ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus