Diagnóza - J95 - J99 Iné choroby dýchacej sústavy

Články súvisiace s diagnózou J95 - J99 Iné choroby dýchacej sústavy

SARS

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Ventilácia a udržiavanie kyslíka u pacientov

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

MERS (Middle East respiratory syndrome)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ