Diagnóza L52 - Erythema nodosum

Články súvisiace s diagnózou Erythema nodosum

Erythema nodosum

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena