Diagnóza - L50 - L54 Žihľavka a erytém

Články súvisiace s diagnózou L50 - L54 Žihľavka a erytém

Žihľavka (urtikária)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Peľová alergia

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Erythema nodosum

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Erythema multiforme

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Histamínová intolerancia

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ