Diagnóza L58 - Radiodermatitis

Články súvisiace s diagnózou Radiodermatitis

Radiodermatitída (Radiodermatitis)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena