Diagnóza L59.8 - Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením