Diagnóza - B25 - B34 Iné vírusové choroby

Články súvisiace s diagnózou B25 - B34 Iné vírusové choroby

Cytomegalovírus (CMV)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

MERS (Middle East respiratory syndrome)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Mononukleóza

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Zápal príušných žliaz (Mumps - parotitis epidemica)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár