Diagnóza - B25 - B34 Iné vírusové choroby

Články súvisiace s diagnózou B25 - B34 Iné vírusové choroby

Cytomegalovírus (CMV)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Zápal príušných žliaz (Mumps - parotitis epidemica)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Mononukleóza

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

MERS (Middle East respiratory syndrome)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ