Diagnóza - R47 - R49 Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

Články súvisiace s diagnózou R47 - R49 Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

Porucha reči (dysfónia)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Porucha reči (afázia)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Dyslexia

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ