Diagnóza - R47 - R49 Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

Články súvisiace s diagnózou R47 - R49 Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu

Porucha reči (afázia)

Porucha reči (dysfónia)

Dyslexia