Porucha reči (dysfónia)

Dysfónia je porucha reči, ktorá sa týka najmä fonácie a hlasu. Môže sa objaviť počas puberty, nádchy a bolestí hrdla.

Dysfónia je porucha reči, ktorá sa týka najmä fonácie a hlasu. Môže sa objaviť počas puberty, nádchy a bolestí hrdla.

  • Pri spastickej dysfónia sa hlasivky počas rozprávania kŕčovito stiahnu, čo sa prejaví zachrípnutým, roztraseným, prerývaným alebo stonavým hlasom.
  • Kŕč môže spôsobiť úplnú afóniu (osoba vôbec nemôže rozprávať) alebo sa strieda afónia a hlas normálnej kvality.
  • Príznaky sa zhoršujú pri únave, strese, úzkosti a zlepšujú sa po relaxácii a spievaní.
  • Dysfónia môže vznikať ako následok infekcií dýchacích ciest alebo stresujúcej udalosti.
  • Príčinou môžu byť aj nervovosvalové a niektoré chronické ochorenia.
  • Spastická dysfónia postihuje najmä ľudí vo veku 30 – 50 rokov, ženy častejšie ako mužov. Ale nie je výnimkou ani u detí a adolescentov.