Ovulačný kalendár a plodné dni – výpočet

Vypočítajte si plodné a neplodné dni pomocou ovulačného kalendára.

Ovulačný kalendár a plodné dni Zdroj foto: Shutterstock.com

Výpočet plodných a neplodný dní závisí od toho, či má žena pravidelný alebo nepravidelný cyklus.

Pri pravidelnom cykle:

Pri pravidelnom cykle, ktorý má obvykle 28 dní sa určí stred, čiže 14 dní plus mínus 2 dni. Najplodnejšie dni pri pravidelnom 28 dňovom cykle teda sú od 12. dňa do 16. dňa cyklu.

Pri nepravidelnom cykle:

Pri nepravidelnom cykle sa určujú plodné a neplodné dni pomocou sledovania najkratšieho a najdlhšieho cyklu.

Určenie prvého plodné dňa sa robí tak, že sa od najkratšieho cyklu odčíta 20 dní a určenie posledného plodného dňa sa stanový odčítaním 10 dní od najdlhšieho cyklu.

Napríklad:
Najkratší cyklus je 23 dní - 20 = 3
Najdlhší cyklus je 30 dní - 10 = 20

Plodné dní, podľa tohto výpočtu, sú u ženy od 3. dňa po 20. deň cyklu.

V oboch prípadoch do voľného poľa "Začiatok poslednej menštruácie" zadajte dátum prvého dňa poslednej menštruácie v tvare ROK-MESIAC-DEŇ. Napríklad: 2009-09-15.

Kalkulačka pre pravidelný cyklusZvoľte dátum prvého dňa poslednej menštruácie a dĺžku cyklu.

Kalkulačka pre nepravidelný cyklus
Zvoľte dátum prvého dňa poslednej menštruácie, maximálnu a minimálnu dĺžku cyklu.