Svetový deň osteoporózy

Tlačová správa
Svetový deň osteoporózy vyhlasuje Svetová nadácia osteoporózy (IOF) a tohtoročným heslom je "Nenechajte sa zlomiť!".

Svetový deň osteoporózy vyhlasuje Svetován adácia osteoporózy (IOF) a tohtoročným heslom je**"Nenechajte sa zlomiť!"**

Zlomeniny sú jedným z najväčších „strašiakov“ starších ľudí ale aj ich rodinných príslušníkov. Nie je to len kvôli bolesti, ktorú prinášajú, ale aj z dôvodu dlhodobej imobility, bezvládnosti a závislosti na pomoci iných, pričom často končia aj úmrtím. Ide najmä o zlomeniny bedrovej kosti či stavcov chrbtice, ktoré sú spôsobené osteoporózou, čiže rednutím kostí. Tento problém sa so zvyšujúcim vekom populácie stáva stále naliehavejším, preto Medzinárodná nadácia pre osteoporózu (International Osteoporosis Foundation – IOF) vyhlásila 20. október za Svetový deň osteoporózy, ktorý si každoročne pripomíname už od roku 1997.

Svetový deň osteoporózy v roku 2010 prichádza s výzvou pre pacientov aj lekárov „Neprehliadajte príznaky zlomených stavcov“ a upozorňuje na často nediagnostikované a neliečené zlomeniny stavcov, ktoré môžu mať veľmi vážne zdravotné následky, ako sú chronické bolesti, znehybnenie, zhrbený chrbát, zhoršenie pľúcnych funkcií, depresie ale aj predčasná smrť. Bolesti chrbta, prehnutie chrbtice či zmenšenie postavy však mnohí pacienti považujú za normálnu súčasť starnutia a nevyhľadajú včas pomoc lekára. Často však aj tí, ktorí lekára navštívia, nedostanú adekvátnu starostlivosť. Preto ostávajú tieto prípady nediagnostikované a neliečené alebo nesprávne liečené.

K najzávažnejším následkom osteoporózy patria zlomeniny bedrového kĺbu, ktoré zvyšujú riziko úmrtnosti u žien nad 55 rokov1 približne 6-násobne, pričom asi 20 % pacientov po zlomenine bedrového kĺbu do 1 roka2 zomrie a vyše 50 % žien po roku od zlomeniny nie je schopných chodiť bez pomoci3 . Podľa údajov Medzinárodnej nadácie pre osteoporózu došlo v roku 1990 vo svete k 1,66 milióna zlomenín bedrového kĺbu a ich počet z roka na rok rastie. Na základe súčasných trendov sa odhaduje, že do roku 2050 ich počet narastie až na 6,26 milióna4. Zlomeniny bedrového kĺbu predstavujú asi 14 % zo všetkých zlomenín, avšak z hľadiska nákladov5 na liečbu je to až 72 %. Osteoporotické zlomeniny sa tak nielen na Slovensku stávajú neúnosnou finančnou záťažou zdravotného systému.

Osteoporóza je mimoriadne rozšíreným ochorením, ktoré postihuje každú tretiu ženu a každého piateho muža vo veku nad 50 rokov. Odhaduje sa, že v Európe trpí osteoporózou viac ako 30 % žien po menopauze a vyše 40 % z nich aspoň raz v živote utrpí osteoporotickú zlomeninu6. Na Slovensku trpí osteoporózou asi 300 000 ľudí, z ktorých je 30 % diagnostikovaných a len 18 % adekvátne liečených7. A to aj napriek tomu, že dnes už vieme osteoporózu účinne liečiť. Dôvodom je fakt, že osteoporóza nebolí a preto ju pacienti aj lekári často prehliadajú. Smutným faktom je aj to, že aj liečené pacientky a pacienti často nedodržiavajú predpísanú liečbu. Poukazujú na to výsledky prieskumu GfK realizovaného v 14 krajinách EÚ, z ktorého vyplynulo, že až štvrtina pacientok preruší svoju liečbu. Príčiny sú rôzne – od nežiaducich účinkov liekov, narúšania denného režimu pacientok, pochybností o účinnosti liečby až po obyčajné zabúdanie.

Potreba zjednodušenia liečby, zníženia nežiaducich účinkov, a teda zvýšenia efektivity liečby a dodržiavania liečebného režimu sa premietla aj do najnovších výskumov liečby osteoporózy. Spoločnosť Amgen vyvinula inovatívnu liečbu s unikátnym mechanizmom účinku, ktorý napodobňuje zdravé fyziologické procesy v ľudskom tele. Liek účinne zabraňuje úbytku kostnej hmoty, čím výrazne znižuje riziko zlomenín. Liek sa pritom podáva len raz za 6 mesiacov formou podkožnej injekcie, čím predchádza mnohým nežiaducim účinkom a uľahčuje užívanie a život pacientov. Liečbu nedávno schválila Európska komisia a nový liek bude čoskoro dostupný aj na Slovensku.

Vhodné cvičenie Vám môže pomôcť zmierniť bolesť a niektoré príznaky zvýšenej kyfózy (zhrbenie) a iných posturálnych zmien.

Cvičenie by malo zahŕňať:

 • Cvičenie na správne držanie tela,
 • posilňujúce brušné cvičenia,
 • posilnenie všetkých svalových skupín, najmä chrbticové svalstvo.

Tai chi môže byť užitočné pre jemné posilnenie svalov, a pre zlepšenie rovnováhy a koordinácie.

Vodoliečba je dobrá na začiatok Vašej rehabilitácie a opätovného získania sily po spôsobených zlomeninách.

Mali by ste sa vyhnúť:

 • Predklonu od pása,
 • náhlym a prudkým pohybom,
 • skákaniu,
 • veľmi intenzívnym cvičeniam.

www.iofbonehealth.org

 1. Cauley JA et al. Osteoporos Int 2000;11:556–561.
 2. Cole ZA et al. Current Rheumatology Reports 2008;10:92–96.
 3. Keene GS et al. BMJ 1993;307:1248–1250.
 4. http://www.iofbonehealth.org/designer/WOD_10/WOD10-thematic_report_PRESS.pdf
 5. Kanis JA et al. Osteoporos Int 2005;16:229–238. Burge R et al. J Bone Min Res 2007;22:465–475.
 6. Epidemiology.” International Osteoporosis Foundation. Accessed at http://www.iofbonehealth.org/health-professionals/about-osteoporosis/epidemiology.html on 10 March 2009.
 7. MUDr. P. Maresch, CSc., I. ortopedicko-traumatologická klinika FNsP, LF UK a SZU Bratislava, prezentácia: Zlomeniny – závažný klinický prejav osteoporózy, Bone Academy, 7.Apríl, 2010