Články označené značkou 'Krv'

Polyarteritis nodosa

Subarachnoidálne krvácanie

Subdurálne krvácanie (subdurálny hematóm)

Stenóza pulmonálnej chlopne

Rakovina srdcovej predsiene (atriálny myxóm)

Ischémia čreva

Hematúria - krv v moči

Mitrálna stenóza

Krvácanie do sklovca

Subkonjuktiválne krvácanie (subkonjuktiválna hemorágia)