Články označené značkou 'Obeh'

Krvný obeh a jeho poruchy

Mgr. Anna Čunderlíková, zdravotnícky pracovník

Defekt komorového septa

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Insuficiencia trikuspidálnej chlopne (trikuspidálna insuficiencia, trikuspidálna nedostatočnosť, regurgitácia trikuspidálnej chlopne)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár