Články označené značkou 'Obeh'

Krvný obeh a jeho poruchy

Defekt komorového septa

Insuficiencia trikuspidálnej chlopne (trikuspidálna insuficiencia, trikuspidálna nedostatočnosť, regurgitácia trikuspidálnej chlopne)