Krvný obeh a jeho poruchy

Pod pojmom krvný obeh rozumieme obeh krvi, ktorý rôznymi kanálmi prúdi celým telom. Poruchy krvného obehu - zaužívaný hovorový, ale neodborný názov skrýva v sebe ochorenia, ktoré súvisia s prekrvením organizmu

Krvný obeh Zdroj foto: Shutterstock.com

Medicína rozlišuje poruchy krvného obehu, ktoré sa týkajú celkového krvného obehu: vysoký a nízky krvný tlak a poruchy krvného obehu, ktoré vznikajú v dôsledku, ochorenia srdca, ciev (žíl a tepien).

Ako funguje krvný obeh?

Prúdenie krvi medzi pravou srdcovou komorou a pľúcami označujeme, ako „malý krvný obeh“ – srdce prečerpáva opotrebovanú krv do pľúc, kde sa okysličuje a vracia sa do ľavej srdcovej komory. Odtiaľ prechádza do „veľkého krvného obehu“. Okysličená krv prúdi tepnami cez jednotlivé orgány, odovzdáva im kyslík a ostané dôležité živiny a odstraňuje opotrebované látky. Na kyslík chudobná krv sa vracia žilami späť do „malého krvného obehu“. Ak v tomto systéme dôjde k poruchám často sú zasiahnuté životne dôležité orgány.

Krvný tlak

Hodnoty krvného tlaku sa merajú v milimetroch ortuťového stĺpca – mmHg. Určité kolísanie krvného tlaku je normálne. Krvný tlak môže kolísať v závislosti od dennej alebo nočnej hodiny, v závislosti od teploty, od telesnej a psychickej záťaži. Za optimálny tlak krvi sa považuje tlak krvi 120/80 mmHg.


Prečítajte si tiež:

Život s hypertenziou

Meranie krvného tlaku

Rozbor krvi - čo znamenajú jednotlivé hodnoty?


Nízky tlak krvi - hypotenzia

Jednou z hlavných príčin porúch krvného obehu je nízky tlak krvi. Krv sa hromadí v žilách a do srdca prichádza menej krvi. Dôsledkom toho sú hodnoty tlaku krvi nižšie ako 100/80 mmHg. Vo všeobecnosti sa nízky tlak krvi nepovažuje za ochorenie, okrem prípadov, keď spôsobuje vážne ťažkosti ako následok iného ochorenia. Dlhodobo znížený tlak krvi je najčastejšie v dôsledku poruchy regulačných mechanizmov riadiacich tlak krvi, pri poruche periférnych nervov, ktoré vznikajú pri cukrovke, ale i vplyvom nedostatku vitamínov a tiež pri ochorení mozgu a miechy. Ak je nízky tlak krvi chronický je rovnako nebezpečný ako vysoký tlak. Pri ťažkej hypotenzii je mozog nedostatočne zásobený krvou, trpí nedostatkom kyslíka, človek upadá do bezvedomia. Ak sa nepodarí odstrániť príčinu (zastavenie krvácanie, prechodné upchatie tepny srdca a pod.) následky môžu byť nezvratné. Zásah rýchlej zdravotnej služby je nevyhnutný.

Vysoký tlak krvi - hypertenzia

Hypertenzia je dôsledok viacerých vplyvov. Vonkajšie faktory (zvýšený prívod sodíka, obezita, zvýšené až nekontrolované požívanie alkoholu, fajčenie, stres i niektoré lieky napríklad hormonálna antikoncepcia). Poruchy vnútorných faktorov a metabolické odchýlky (narušenie cievnej výstelky - endotelu a cievnej steny, či poruchy metabolizmu glukózy). V neposlednom rade sú to aj genetické faktory. Aj vekom rastie riziko vysokého tlaku krvi. O vysokom tlaku krvi hovoríme, keď hodnoty vystúpia na 140/90 mmHg. Zvýšený tlak krvi nespôsobuje bolesť preto ho nazývame aj „tichý zabijak“ - často je označovaný za neinfekčnú epidémiu – patrí medzi najčastejšie choroby cievneho systému. 

Typické ťažkosti ako nevoľnosť, bolesti hlavy a búšenie srdca sa dostavia až vtedy, keď tlak krvi vystúpi na extrémne hodnoty. Pozor na vysoký tlak krvi! Dajte si ho z času na čas premerať. Regionálne úrady verejného zdravotníctva pravidelne raz ročne na celom Slovenku organizujú Dni zdravia, kde okrem iného, merajú tlak krvi a poskytujú konzultáciu k nameraným hodnotám.

Skôr ako vyhľadáme lekára

Situáciu týkajúcu sa merania tlaku krvi si môžeme relatívne zdravý človek manažovať aj sám. Nie každému je príjemné neustále chodiť k lekárovi a strácať čas vysedávaním v čakárni. Oplatí sa mať doma prístroj na meranie krvného tlaku. Ak si budete tlak krvi merať pravidelne, v tom istom čase, získate prehľad o jeho výške a prípadných zmenách. Keby sa hodnoty tlaku krvi zjavne menili, alebo sa výrazne odchýli od optimálnej hodnoty vyhľadajte lekára! Pri miernych výkyvoch postačí zmena životosprávyupraviť hmotnosť, nejesť mastné, slané jedlá a menej soliť. Obmedziť vozenie vo výťahu, chodiť po schodoch, isť si zabehať... Dopriať si toľko spánku koľko organizmus potrebuje a snažiť sa zachovať pokoj – pokojne a vyrovnane si užívať život. Aj voda je „životobudič“ krvného obehu – vodné kúry telo otužujú, stabilizujú cievy a krvný obeh.