Články označené značkou 'Pluzgier'

Ako sa zbaviť pľuzgierov?

Nikola Koledová, zdravotník

Afty (stomatitis aphtosa)

MUDr. Katarína Veličová, stomatológ

Epidermolysis bullosa congenita – Choroba motýlích krídiel

MUDr. Beáta Slezáková, pediater

Kiahne

MUDr. Adriana Rássová, sekundárny lekár pediatrického oddelenia

Bulózny pemfigoid (pemphigoides bullosus)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Jazvový pemfigoid (pemphigoid cicatricans)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Atopický ekzém (atopická dermatitída)

MUDr. Desana Borecká, onkológ, dermatológ

Pásový opar - Herpes Zoster

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Erythema multiforme

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd